SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Literature and the Czech National Revival - KVAR051
Title in English: Literatura a české národní obrození
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: KLIT008
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Michal Charypar, Ph.D.
Incompatibility : KLIT008
Is incompatible with: KLIT008
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (20.10.2016)
Cultural model of the Czech National Rebirth: Literature in the Process of the Nation´s Emancipation

This is a cycle of lectures following the cycle "Rationalism of the Enlightenment". It focuses mainly on the process
of creation of the modern Czech 19th century literature and its specific functions supporting the tendency to create
and spread widely the Czech language-based cultural model of the Czech society. Literature is seen as an
important factor of a more general tendency to emancipate the Czech nation, and is characterized by syncretism of
genres, reacting to the already existing conceptions of literatures and cultures of other European countries, and
developing their impulses throughout 19th century.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Michal Charypar, Ph.D. (27.10.2017)

Literatura a české národní obrození (přednášky ZS 2016/17)

 

Mgr. Michal Charypar, Ph.D.

Kontakt: charypar@ucl.cas.cz           Konzultace v ZS: St 9:45-10:15; 11:45-12:15             Communication: Czech, English

 

 

Hlavní příručky:

 

J. Lehár - A. Stich - J. Janáčková - J. Holý: Česká literatura od počátků k dnešku (1998, doplněné vyd. 2008)

Dějiny české literatury II (1960), III (1961), IV (1995)

Arne Novák - J. V. Novák: Přehledné dějiny české literatury (1995)

Lexikon české literatury I - IV (1985 - 2008)

Martin C. Putna: Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848 - 1918 (1998)

 

Doplňková literatura:

 

M. Červenka: Dějiny českého volného verše, 2001

V. Faktorová: Mezi poznáním a imaginací (Podoby obrozenského cestopisu), 2012

A. Haman: Česká literatura 19. století, 2. vyd. 2010

A. Haman - Z. Tureček: Český a slovenský literární parnasismus, 2015

Z. Hrbata: Romantismus a Čechy, 1999

Z. Hrbata - M. Procházka: Romantismus a romantismy, 2005

M. Hroch: V národním zájmu (Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě), 1999

M. Charypar: Máchovské interpretace, 2011

J. Janáčková: Stoletou alejí, 1985

J. Janáčková: Návraty, 2012

J. Kořalka: František Palacký, 1998

L. Kusáková: Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850), 2012

F. Kutnar: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus (Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské), 2003 (od kap. 6)

H. Lorenzová - T. Petrasová (ed.): Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků, 2004

V. Macura: Znamení zrodu, 1983, 1995

V. Macura: Český sen, 1998

V. Macura - M. Červenka - Z. Pešat - J. Med: Slovník básnických knih, 1990

(dostupný v PDF zde: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/prirucky/obsah/SBK)

A. Stich: Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi (lingvoliterární studie), 1996

J. Štaif: Obezřetná elita (Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830 - 1851), 2005

D. Tureček: Rozporuplná sounáležitost (Německojazyčné kontexty obrozenského dramatu), 2001

D. Tureček: Fejeton Jana Nerudy, 2007

D. Tureček a kol.: České literární romantično, 2012

Z. Urválková: Dvojlomná zrcadlení (Dílo Karla Herloše-Herlossohna v českém literárním kontextu), 2009

F. Vodička: Počátky krásné prózy novočeské, 1948, 1994

F. Vodička: Struktura vývoje, 1969, 1998

 

Beletrie: komentovaná vydání v edičních řadách Česká knižnice, Knihovna klasiků, Národní knihovna

Digitálně přístupné texty: www.ceska-poezie.cz; www.nkp.cz → digitální knihovna Kramerius; www.books.google.cz

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html