SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Pastoral Theology 2 - KPTE007
Title: Pastorální teologie 2
Guaranteed by: Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Teacher(s): doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Co-requisite : KPTE006
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Ing. Tereza Fatková (23.03.2020)
A brief overview of the content of pastoral theology and mission critical applications with the emphasis on the importance of the Second Vatican Council, this theological discipline, especially expressed in the Constitution Gaudium et Spes and Evangelii gaudium. Relationship of pastoral theology to the social sciences and their relevance for specific pastoral plans. Introduction into pastoral care in the Church environment and to pastoral work in social work. Definition and characteristics of pastoral work in the strict sense (activities of bishops, priests and deacons) and the role of the laity in pastoral activity of the Church. Introduction into basic types of contemporary pastoral models.
Consultations are held in Czech, German or Italian languages.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (31.01.2020)

Poskytnout základní orientaci v pastorální teologii jakožto teologické disciplíně a ukázat teologické základy jednotlivých elementů pastoračních činností tak, aby praktickým otázkám bylo porozuměno z teologického hlediska. Přihlíží se při tom trvale k přínosu jiných humanitních věd pro hledání východisek i praktických řešení.

Literature - Czech
Last update: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (22.03.2020)

Povinná literatura

a) Prameny

viz Literatura k předmětu Pastorální teologie 1 

b) Odborné texty

Kol., Služba trvalých jáhnů I a II. Praha: Pastorační středisko, 1999;

KAPLÁNEK, M. Znamení naděje. Brno: CDK, 2016;

OPATRNÝ, A. Sekty jako pastorační problém a úkol. Praha: Pastorační středisko, 2000;

OPATRNÝ, A. Pastorální teologie pro laiky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016;

OPATRNÝ, A. Pastorace zvláštních skupin. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014;

OPATRNÝ, A. Spirituální péče o nemocné a umírající. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (31.01.2020)

Přednáška a osobní studium, diskuse k probírané látce a samostatné písemné zpracování zadaných témat.

Requirements to the exam -
Last update: Ing. Tereza Fatková (23.03.2020)

The course is completed by a written exam. The condition for passing the exam is the submission of written works (the assignment is in the syllabus of the Pastoral Theology I.) at given dates; in the case of an agreed deferred term at least one week before the exam date.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (31.01.2020)

1. Oblasti pastorace: místní církev, farnost, malé společenství, rodina.
2. Protagonisté pastorace: biskup, kněz, jáhen, laik, řehole, hnutí.

3. Pastorační působení v souvislosti se svátostmi.
4. Některé příklady řešení pastoračních situací (zejména ve farnosti)
5. Exhortace Amoris Laetitia se zaměřením na otázky pastorace manželů, rodin a osob, nežijících v platném manželství.
6. Křesťanská víra, její struktura, kořeny, zprostředkování, krize.
7. Pastorační rozhovor.
8. Boží slovo v pastoraci.
8. Pastorace specifických skupin.
9. Evangelii Gaudium a otázky evangelizace.
10. Fenomén sekty, psychické závislosti a (patologického) duchovního vůdcovství.
11. Katechumenátní inspirace pastorační práce.

Entry requirements - Czech
Last update: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (31.01.2020)

Předmět je možné si zapsat až po absolvování předchozího úvodního kurzu Pastorální teologie 1 (korekvizita KPTE006).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html