SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Polish - KJAZ817
Title in English: Polština
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2014
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ing. Petr Mikeš (13.11.2013)

Odborný text: student jej předem dohodne s garantem zkoušky podle rozsahu stanoveného ve studijním oboru.

DUŠKOVÁ, Libuše a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 2006. Elektronická verze: emsa.ff.cuni.cz..

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use (New Edition). Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

STRNADOVÁ, Zora. Mluvnice angličtiny (ke kursu Professional English). Praha: Leda, 2002.

HAIS, Karel – HODEK, Břetislav. Velký anglicko-český slovník. Praha: Academia, 1991.

STRETTIOVÁ, Terezie J. Anglicko-český teologický slovník. Praha: Karolinum, 1994.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html