SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
English for Doctoral Students - KJAZ802
Title in English: Angličtina
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D. (27.11.2018)
The objective of the examination is to test the doctoral student´s ability to comprehend and discuss a scientific text related to his/her research in both oral and written forms.
Literature - Czech
Last update: MLADA (11.08.2014)

Odborný text: student jej předem dohodne s garantem zkoušky podle rozsahu stanoveného ve studijním oboru. Text je vybrán z odborné literatury: článek v odborném periodiku, nebo kapitola odborné knihy.

K mluvnici a lexiku:
DUŠKOVÁ, Libuše a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 2006. Elektronická verze: emsa.ff.cuni.cz..
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use (New Edition). Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
STRNADOVÁ, Zora. Mluvnice angličtiny (ke kursu Professional English). Praha: Leda, 2002.
HAIS, Karel - HODEK, Břetislav. Velký anglicko-český slovník. Praha: Academia, 1991.
STRETTIOVÁ, Terezie J. Anglicko-český teologický slovník. Praha: Karolinum, 1994.

K psaní akademického resumé: vzory abstraktů v odborné literatuře, návody k akademickému psaní, např. online na http://academics.smcvt.edu/cbauer-ramazani/AEP/EN104/summary.htm

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html