SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
English for Special Purposes 1 - KJAZ156
Title in English: Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / 86 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.
Teacher(s): ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.
Is co-requisite for: KJAZ157
Annotation -
Last update: ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D. (15.08.2017)
The aim of the seminar is to develop academic skills with regard to the themes belonging to Christian tradition, culture and
art. The texts are chosen from the areas of fundamental theology, Church history, liturgy or Christian art. Basic reading and communicative skills in English are required.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (12.11.2018)

Cílem předmětu je rozvoj akademických kompetencí v anglickém jazyce pro obory teologie a dějiny umění.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (02.11.2017)

studijní texty

na webové stránce vyučujícího na www.ktf.cuni.cz

pomocná literatura

O'DELL, Felicity - MCCARTHY, Michael. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

DUŠKOVÁ, Libuše a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 2006. Elektronická verze: emsa.ff.cuni.cz.

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use (New Edition). Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

STRNADOVÁ, Zora. Mluvnice angličtiny (ke kursu Professional English). Praha: Leda, 2002.

HAIS, Karel - HODEK, Břetislav. Velký anglicko-český slovník. Praha: Academia, 1991.

STRETTIOVÁ, Terezie J. Anglicko-český teologický slovník. Praha: Karolinum, 1994.

MIKULICOVÁ, Mlada. Anglické texty pro teology. Praha: Karolinum, 2002.

webové stránky

http://www.uefap.net/

https://owl.english.purdue.edu/owl/section/1/2/

http://www.thesaurus.com/

http://www.dictionary.com/

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (12.11.2018)

Udělení zápočtu je podmíněno pravidelnou a aktivní účastí na výuce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html