SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Examination in French - KJAZ012
Title in English: Zkouška z francouzského jazyka
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2013
Semester: both
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Vysvětlení
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Věroslava Senjuková
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ing. Petr Mikeš (16.08.2005)
Zkouška z cizího živého jazyka (JAZ010, JAZ011, JAZ012, JAZ013), je povinná pro magisterský obor katolická teologie. <br>Pro bakalářský obor dějiny křesťanského umění je povinná zkouška z němčiny (JAZ011) a angličtiny.(JAZ010)
Dle ideálního uspořádání studijního plánu se doporučuje absolvovat zkoušku(y) v zimním semestru čtvrtého ročníku (obor katolická teologie) nebo během druhého ročníku (obor dějiny křesťanského umění).<br><br>
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html