SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Examination in English - KJAZ010
Title in English: Zkouška z anglického jazyka
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (48)
summer:unknown / unknown (48)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: MLADA (28.05.2014)
Student s aktivní znalostí jazyka v rozsahu celé mluvnice a schopností vyjadřovat se ke studijním tématům se na zkoušku samostatně připraví zopakováním celé mluvnice a průběžnou četbou kratší odborné literatury (hesla v odborných slovnících a encyklopediích, odborné internetové stránky). Prostuduje si zásady sumarizace. K přípravě má možnost zapsat si seminář Odborné angličtiny. Pokud to neudělá, je nutná konzultace na začátku semestru.
Literature - Czech
Last update: ThLic. Mgr. Lenka Makovcová-Demartini (16.12.2015)

DUŠKOVÁ, Libuše a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 2006. Elektronická verze: emsa.ff.cuni.cz.
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use (New Edition). Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
STRNADOVÁ, Zora. Mluvnice angličtiny (ke kursu Professional English). Praha: Leda, 2002.
HAIS, Karel - HODEK, Břetislav. Velký anglicko-český slovník. Praha: Academia, 1991.
STRETTIOVÁ, Terezie J. Anglicko-český teologický slovník. Praha: Karolinum, 1994.
MIKULICOVÁ, Mlada. Anglické texty pro teology. Praha: Karolinum, 2002.

K psaní akademického resumé:

vzory abstraktů v odborné literatuře, návody k akademickému psaní, např. online na http://academics.smcvt.edu/cbauer-ramazani/AEP/EN104/summary.htm.  Nebo http://www.uefap.net/.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThLic. Mgr. Lenka Makovcová-Demartini (16.12.2015)

Zkouška má ústní i písemnou část. Kandidát se dostaví ke zkoušce s vlastním cca 30-ti stránkovým anglickým textem týkajícím se jeho oboru (popř. a nejlépe jeho bakalářské či diplomové práce). Přeloží zkoušejícím vybranou pasáž do češtiny a bude schopen komentovat její obsah.  Vysvětlí vybrané odborné termíny, prokáže znalost mluvnice na obměnách formulací. Na závěr napíše anglické resumé stanovené části textu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html