SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Theory and History of Law - KIUS011
Title: Teorie a dějiny práva
Guaranteed by: Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Čačík
Teacher(s): ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Čačík
Pre-requisite : KJAZ042
K//Is co-requisite for: KIUS009
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (01.09.2019)
Discipline deals with the fundamentals of the history of legal philosophy and general theory of law with regard to the canonical law. It introduces in the basic concepts and principles of jurisprudence and a mechanism of law in the society respectively, in the Catholic Church. Discipline is a necessary preparation to study canon and secular law.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (14.06.2017)

Poznání základních právních termínů a pojmů, jakož i dějiny právní filozofie pomohou v samotném (následném) studiu kanonického práva. 

Literature - Czech
Last update: ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Čačík (01.12.2019)

*Základní literatura:

HRDINA, A., SZABO, M.: Teorie kanonického práva, Praha 2018

GERLOCH A., Teorie práva, Plzeň 2017

HERVADA J., Critical Introduction to Natural Law. Montréal 2006

HRDINA, Ignác Antonín, Slabikář obecné teorie práva, Praha 2013

VLADÁR V., Dejiny církevného práva, Praha 2017

Kodex kanonického práva, Praha 1994

Codex Iuris Canonici 1917, Brno 2009

 

*Doplňující literatura:

ERRÁZURIZ C. J., Justice in the Church, A Fundamental Theory of Canon Law, Montréal 2009

KUBU, Lubomír: Dějiny právní filosofie, Olomouc 2003

WEYR F., Teorie práva, Praha 2015

BUŠEK V., Učebnice dějin práva církevního I., Praha 1946

Teaching methods - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (14.06.2017)

Přednášky a konzultace.

Syllabus - Czech
Last update: ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Čačík (23.04.2020)

1. Pojem práva.

2. Bonum et aequum.

3. Spravedlnost; právo a spravedlnost.

4. Právo subjektivní a objektivní.

5. Jusnaturalismus vs. juspozitivismus.

6. Právo božské a lidské.

7. Právo kanonické, konfesní, církevní.

8. Systém a rozdělení kanonického práva.

9. Vztah CIC/1917, CIC/1983 a CCEO.

10. Specifické rysy kanonického práva.

11. Právní normy.

12. Struktura právních norem.

13. Klasifikace právních norem.

14. Subjekty právních norem.

15. Platnost právních norem.

16. Působnost právních norem.

17. Neúčinnost právních norem v individuálních případech.

18. Výklad právních norem.

19. Lacuna legis a lacuna iuris.

20. Právní principy.

21. Prameny práva.

22. Normativní právní akty – pojem a klasifikace.

23. Subjekty zákonodárné moci v církvi.

24. Církevní normotvorba.

25. Novelizace.

26. Právní obyčej.

27. Normativní právní smlouva.

28. Právní kultura.

29. Systém kanonického práva.

30. Právní vztahy.

31. Aplikace práva.

32. Právní odpovědnost.

33. Moc v církvi, církevní úřady.

34. Zákonnost.

35. Právní dějiny: pseudoapoštolské, starokřesťanské a předgraciánovské sbírky.

36. Graciánův dekret.

37. Pograciánovské sbírky.

38. Corpus iuris canonici.

39. Kodifikace kanonického práva.

Entry requirements -
Last update: ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Čačík (23.04.2020)

Basic orientation in Church history, ecclesiology and basic knowledge of Latin are expected.

Course completion requirements -
Last update: ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Čačík (02.12.2019)

The exam is oral. Students answer questions given in the course syllabus and directly related questions.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html