SubjectsSubjects(version: 835)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Confessional Law - KIUS002
Title in English: Konfesní právo
Guaranteed by: Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.
JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D.
Co-requisite : KIUS003
Annotation -
Last update: JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. (19.09.2016)

In the general part introduces the discipline by historical and recent patterns of settlement in relations between church and state, with the development and legal status of the Papal State and with the question of international legal personality of the Holy See and its main attributes (ius legandi, ius tractandi). In a special section (confessional law of the Czech Republic) will be an interpretation of the history of relations between the Church and the Czech state, the sources of the Czech ecclesiastical law, on the law of religious freedom (individual and corporate) in the law of the Czech Republic, and legal protection as well as the possibility of legal restrictions on religious freedom in Czech republic.
Literature - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. (19.09.2016)

Studijní literatura:
Valeš, Václav – Bejvančická, Alexandra. České státní právo církevní 1. Dějiny. Brno, TRIBUN EU 2016.

Valeš, Václav – Bejvančická, Alexandra. České státní právo církevní 2. Platná právní úprava. Brno, TRIBUN EU 2015.


Doporučená literatura:
Tretera, Jiří Rajmund – Horák, Záboj. Konfesní právo. Praha, Leges 2015.

Kříž, Jakub – Valeš, Václav. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář. Praha, C. H. Beck 2013.

Jäger, Petr - Chocholáč, Aleš. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář. Praha, Wolters Kluwer 2015.

Kříž, Jakub. Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář. Praha, C. H. Beck 2011.

Prameny:

Hrdina, Antonín Ignác. Texty ke studiu konfesního práva I. Evropa a USA. Praha, Karolinum 2006.

Hrdina, Antonín Ignác. Texty ke studiu konfesního práva II. Český stát. Praha, Karolinum 2007.

Hrdina, Antonín Ignác. Texty ke studiu konfesního práva Československo. Praha, Karolinum 2006.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. (19.09.2016)

 1. Konfesní právo v systému české právní vědy, základní pojmy, předmět, vztah k ostatním vědeckým disciplínám, modely vztahu státu a církví

 1. Obecné dějiny konfesního práva – státní monizmus, období zápasu moci světské a duchovní, státní jurisdikcionalizmus, období pluralitních vztahů

 2. Státem řízená christianizace (9. – 12. století)

 3. Emancipace duchovní moci (12. století – 1419)

 4. Systém dvou státních církví (1419 – 1619)

 5. Systém jediné státní církve (1619 – 1848)

 6. Systém neúplné konfesní neutrality (1848 – 1938, 1945 – 1948)

 7. Systém totalitní diktatury s ideologií nahrazující náboženství (1938 – 1945, 1948 – 1989)

 8. Ústavní a mezinárodní garance náboženských práv

 9. Zákon o církvích a náboženských společnostech (č. 3/2002 Sb.)

 10. Církevní sňatky

 11. Církevní školství

 12. Speciální duchovní služby ve veřejném sektoru

 13. Hmotné zabezpečení církví a náboženských společností

 14. Majetkové vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi

 15. Ochrana náboženských práv

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html