SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Making civil society as part of modernity 1 - KHIS208
Title in English: Tvorba občanské společnosti jako součást modernity 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (10.10.2016)
Annotation
The lecture will present the formation of civil society in the modern times, especially in the Central European
context. It will reflect social, economic and cultural processes that are related to the emergence of civil society and
characteristic for modern times.
Consultations can be conducted in Czech, English and Italian.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (10.10.2016)

Aim of the course

The aim of the course is to point out the historical background and the context, associated with the phenomenon of civil society, its formation in the period of the modern era and the concomitants of this process.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (05.10.2016)

Literatura

§ BADE, Klaus J., Evropa v pohybu, Praha 2005.

§ DOUBEK, Vratislav, Česká politika a Rusko 1848-1914, Praha 2004.

§ DOUBEK, Vratislav, T. G. Masaryk a česká slovanská politika 1882-1910, Praha 1999.

§ GELLNER, Ernest, Národy a nacionalismus, Praha 1993.

§ GELLNER, Ernst, Podmínky svobody. Občanská společnost a její rivalové, Brno 1997.

§ GEORGIEV, Jiří, Až do těch hrdel a statků?, Praha 2011.

§ HANUŠ, Jiří (ed.), Dějiny kultury a civilizace západu v 19. století, Brno 2002.

§ HLAVAČKA, Milan, Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913, Praha 2006.

§ HLAVAČKA, Milan a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, Praha 2014.

§ HOBSBAWM, Erik, Národy a nacionalismus od roku 1780. Program, mýtus, realita, Brno 2000.

§ HOBSBAWM, Erik, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998.

§ HROCH, Miroslav, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha 1999.
§ CHARLE, Christophe, Intelektuálové v Evropě 19. století, Brno 2004.

§ KÁRNÍK, Zdeněk, Malé dějiny československé 1867-1939, Praha 2007.

§ KOŘALKA, Jiří, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914. Sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha 1996.
§ KŘEN, Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005.

§ KUČERA, Martin, Kultura v českých dějinách 19. století, Praha 2011.

§ LENDEROVÁ, Milena (ed.), Z dějin české každodennosti. Život v 19. století, Praha 2009.

§ LOEWENSTEIN, Bedřich, Projekt moderny. O duchu občanské společnosti a civilizace, Praha 1995.

§ MACHAČOVÁ, Jana, MATĚJČEK, Jiří, Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Praha 2010.

§ MÜLLER, Karel, Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska, Praha 2002.

§ PROKŠ, Petr, České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století, Praha 2010.

§ RAPPORT, Michael, Evropa devatenáctého století. Cesta k demokracii i nejhorším totalitním režimům, jaké kdy Evropa zažila, Praha 2011.

§ SKED, Alan, Úpadek a pád habsburské říše, Praha 1995.
§ ŠAMALÍK, František, Občanská společnost v moderním státě, Brno 1995.

§ URBAN, Otto, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982.

§ URBAN, Otto, František Josef I., Praha 1999.

§ VEBER, Václav, Mikuláš II. a jeho svět. Rusko 1894-1917, Praha 2000.

atd

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (10.10.2016)

Exam requirements

For passing the exam successfully, it is necessary to pass the credit test after the first semester and pass the oral examination after the second one. The oral exam will take into consideration knowledge of the five books read by the students from the above mentioned list of the recommended literature.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html