SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Czech history and their historical contexts 1 - KHIS206
Title in English: České dějiny a jejich dějinné kontexty 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (30.09.2018)
Předmět je zaměřen na komparativní výklad českých dějin v jejich historicky se proměňujících
středoevropských, evropských a globálních kontextech. Na rozdíl od kursu České a středoevropské dějiny je důraz kladen na synchronní přístup a není kladen tolik na událostní faktografii českých dějin, nýbrž na dějinné procesy a jevy, jež se v konkrétních událostech viditelně projevují. Je koncipován pro zamýšlení se nad faktory ovlivňující průběh dějin, a z tohoto důvodu je předpokládána diskusem nad probíranými tématy.Aim of the course - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (30.09.2018)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s komparativním výkladem českých dějin v jejich historicky se proměňujících středoevropských, evropských a globálních kontextech.

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (30.09.2018)

* ákladní studijní literatura a studijní pomůcky:

  1. Carbonell, Ch.-O. a kol., Evropské dějiny Evropy I-II, Praha 2003.
  2. Davies, Norman, Evropa. Praha 2000.
  3. Hroch, M. V národním zájmu. Praha 1999 .
  4. Hroch M.: Hledání souvislostí, Praha 20182 , 20161.
  5. Křen, Jan, Dvě století střední Evropy. Praha 2005.
  6. Pánek J. - Tůma O. - Dějiny českých zemí. Praha 2008.
  7. Rataj, Jan, Československo v proměnách komunistického režimu. Praha 2010.* Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky:

Naročinskaja, Natalia, Rusko a jeho místo ve světě. Za co a s kým jsme bojovali. Praha 2006
Kiliánová, G. - Kowalská E. - Krekovičová E., My a ti druhí v modernej spoločnosti. Bratislava 2009
Dziurok, A. a kol,. Od niepodleglości do niepodleglości. Historia Polski1918 - 1989. Warszawa 2010
Osterhammel J., Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München 2009

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (30.09.2018)

 

Rámcový obsah 1. semestru (na každé téma jsou plánovány 2 dvouhodinové lekce):
Základní pojmy: dějiny a historie
Geografický faktor dějin
Kulturní faktor dějin
Politický faktor dějin
Hospodářsjký faktor dějin
Jak tyto faktory spoluvytvářejí dějiny a jak se z nich rodí historie?

2. semestr bude věnován konkrétnějším půroblémům a jejich analýzám

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (30.09.2018)

Předmět je zakončen zkouškou.
Podkladem atestace je seznam prostudované literatury. Student má prokázat znalost základní faktografie a schopnost jejího relevantního užívání v odpovídajících interpretačních kontextech (např. vývojových anebo metodologických).

Seznam literatury musí obsahovat nejméně 10 odborných textů, studií či monografií. Jednotlivé položky musí mít uznávanou formu bibliografických záznamů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html