SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Non-scientific interpretations of historical facts 2 - KHIS205
Title in English: Mimovědecké interpretace historické skutečnosti 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2014
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (22.08.2014)
Předmět je orientován na dnes velmi podstatnou sférmu historické kultury, jíž jsou mimovědecké interpetace
historické skutečnosti, jak se realizují v umění, každodennosti, reklamě, žurnalistice či politice.
Sylabus kursu.
zimní semestr
1-3 / Slovo, obraz a zvuk: sémiologie komunikčních kanálů
4 -5/ Středová výtvarná historická kultura
6-7/ Samo slovo: Bible a dějiny
8-10/ Slovo, scéna, zvuk: Dějiny jako divadlo a dějiny na divadle
11 -12/ volné hodiny
letní semestr
1-3 / Obraz, slovo, zvuk: film jako nástroj ovládání
4 -5/ Slovo, obraz, typografie: časopis a noviny jako nástroj ovládání
6-7/ Politické manipulace dějin
8-10/ Reklama a dějiny
11 -12/ volné hodiny
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (22.08.2014)

Základní literatura:

BREČKA, Samuel a kol., Od tamtamov po internet. Bratislava 2009.

  • VEYNE Paul, Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec 2010.
  • FERRO, Marc. Tabu dějin. Červený Kostelec 2010.
  • KULA, M. Krótki raport o uźytkowaniu historii. Warszawa 2006.
  • VALENTA Josef, Scénologie (každodenního) chování. Praha 2011-
  • VOSTRÝ, J. - VOJTĚCHOVSKÝ, M. Obraz a příběh. Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění. Praha 2008.

HALBWACHS, M. Kolektivní paměť, Praha 2009.

Doporučená literatura:

  • Horňák, Pavel, Reklama. Teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingové kominikácie. Zlín 2010
  • Golka, Marian, Socjologia kultury. Warszawa 2008

PRATKANIS, A. - ARONSON, E, The every Use and Abuse of Persuasion. N. Y. 1992 a řada dalších vyd i překladů

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (17.02.2019)

Podkladem atestace je seznam prostudované literatury. Student má prokázat znalost základní faktografie a schopnost jejího relevantního užívání v odpovídajících interpretačních kontextech (např. vývojových anebo metodologických).

 

Obecné podmínky k atestacím:

Podmínkou k přihlášení se k atestaci  je absolvování kursu a seznam přečtené literatury, obsahující jak vybrané tituly uvedené v sylabech, tak literaturu podle vlastního výběru, a to v rozsahu: pro Z 3 tituly, pro ZK nejméně 7 titulů (knih a či relevantních stuií). Seznam musí být napsán podle základních bibliografických zásad: Autor (autoři), název, místo a datum vydání. V obou případech je atestace koncipována jako rozprava, mající ověřit znalost základních faktů a schopnost vřadit je do souvislostí odpovídajících zaměření a charakteru předmětu.

Atestace Z se uděluje na konci semestru při více jak 50% účasti na přednáškách a aktivit na nich, při nižší účasti na základě následné rozpravy

V jednom vypsaném termínu lze vykonat pouze jednu atestaci, výjimkou je Z a ZK z jednoho předmětu.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html