SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Non-scientific interpretations of historical facts 1 - KHIS204
Title in English: Mimovědecké interpretace historické skutečnosti 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (30.09.2018)
Předmět je orientován na oblasti, které nepatří do okruhu vědeckých historických informací a interprertací, ale které ovlivňují interpretace dějin a namnoze tvoří i vstupní bránu k samotnému vytváření obrazu dějin v našem myšlení a jsou závažnou součástí historické kultury. Patří sem celá oblast umění, mediální sféry, žurnalistiky i politického využívání historie jako argumentu.


Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (30.09.2018)

* Základní studijní literatura a studijní pomůcky:


 • ·         BENEŠ, Zdeněk: Historický text a historická kultura, Praha 1995.
 • ·         BREČKA, Samuel a kol., Od tamtamov po internet. Bratislava 2009.
 • ·         FERRO, Marc. Tabu dějin. Červený Kostelec 2010.
 • ·         HALBWACHS, M. Kolektivní paměť, Praha 2009.
 • ·         HORŃÁK, Pavel, Reklama, Zlín 2010.
            KULA, M. Krótki raport o uźytkowaniu historii. Warszawa 2006.
 • ·         MITCHELL, W. J. T. , Teorie obrazu. Praha 2016.
 • ·         PRATKANIS, A. - ARONSON, E, The every Use and Abuse of Persuasion. N. Y. 1992 a řada dalších vyd. i překladů.
 • ·         STURKEN, M. – CARTWRIGHT, L., Studia vizuální kultury. Praha 2009.
 • ·         VEYNE Paul, Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec 2010.
Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (30.09.2018)

Sylabus 1. semestru:

 

Věda a její hranice

Historická kultura jako pojem a jako předmět historického výzkumu

Historická/kolektivní paměť

Orální historická kultura

Vizuální historická kultura

Písemná historická kultura

Audiovizuální kultura

Nové trendy: akustická a olfatická historie

Zneužívání historie jako argumentu

 

2. semestr:

Historie a veřejné prostory

Veřejné mínění a historie

Tisk

Televize

Internet

Film

Historická malba

Divadlo

Reklama

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html