SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Seminar - History of the Czech lands in the Middle Ages and Early Modern Period 2 - KHIS118
Title in English: Seminář - dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: KHIS187
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Incompatibility : KHIS187
Is incompatible with: KHIS187
Annotation -
Last update: UCDDOLEZ (19.08.2016)
High and Late Middle Ages are considered to belong to the most important periods of the history of the Czech lands. Bohemia and Moravia were at that time, especially under the rule of Luxembourg kings in 14th and 15th centuries, active makers of European history. However, history does not consist solely of political events, being also made by religious, cultural and social affairs. It is therefore necessary to study historical phenomena and processes in their broader context and in a multidisciplinary way, systematically using the sources of the time.

Consultations can be conducted in Czech, German and English.
Aim of the course -
Last update: UCDDOLEZ (18.08.2016)

The students working on their bachelor theses (if agreed in advance) and the other students interested in the Czech medieval history will receive both broad overview and deep insight into major topics associated with the history of the Czech lands in 14th and 15th centuries. The topics will be discussed in their broader context and illustrated by historical sources of the time. Selected historical events will be analysed from different viewpoints of particular historical disciplines.

Literature - Czech
Last update: UCDDOLEZ (05.02.2015)

Základní literatura:

 

Hledíková, Zdeňka - Janák, Jan - Dobeš, Jan: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2005.

Bobková, Lenka: Velké dějiny zemí Koruny české IV.a 1310-1402, Praha - Litomyšl 2003.

Bobková, Lenka: Velké dějiny zemí Koruny české IV.b 1310-1402, Praha - Litomyšl 2003.

Kavka, František: Poslední Lucemburk na českém trůně. Králem uprostřed revoluce, Praha 2002.

Macek, Josef: Jagellonský věk I-IV, Praha 2001, 2002

Mezník, Josef: Lucemburská Morava 1310-1423, Praha1999.

Novotný, Václav: M. Jan Hus. Život a učení I-1, Praha 1919, I-2, Praha 1921.

Seibt, Ferdinand, Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378), Praha 1999.

Spěváček, Jiří: Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346, Praha 1994.

Spěváček, Jiří: Karel IV., Praha 1980.

Spěváček, Jiří: Václav IV., Praha 1986.

Šmahel, František: Cesta Karla IV. do Francie (1377-1378), Praha 2006.

Šmahel, František: Husitská revoluce 1-4, Praha 1993.

Šusta, Josef: České dějiny - Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha 1938.

Šusta, Josef:  Král Cizinec, Praha 1939.

Šusta, Josef: Karel IV. Otec a syn 1333-1346, Praha 1946.

Šusta, Josef: Karel IV. Za císařskou korunou 1346-1355, Praha 1948.

Urbánek, Rudolf: Věk poděbradský 1-4, Praha 1915-1962.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (19.02.2019)

Sylabus:

Téma: Neschopný král nebo podceňovaný politik Václav IV. ? – Král tyran nebo pragmatický vládce Zikmund Lucemburský ?

20.2. Karlovo dědictví

27.2. Papežské schizma

6.3. Vztahy s církví a jejími představiteli

13.3. Šlechta a města

20.3. Římští králové

27.3. Uherský král Zikmund

3.4. Zikmund jako dědic českého trůnu

10.4. Manželky králů

17.4. výuka odpadá (velikonoční prázdniny)

24.4. Úpadek kultury v Čechách na přelomu 14. a 15. století?

1.5. výuka odpadá (státní svátek)

8.5. výuka odpadá (státní svátek)

15.5. Literární obraz obou panovníků

22.5. Závěrečná hodina semestru

 

 

Course completion requirements -
Last update: UCDDOLEZ (18.08.2016)

To get the credits for the seminar, it is obligatory to prepare a written seminar paper on a topic assigned at the beginning of the semester.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html