SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
History of Europe 2 - KHIS024
Title in English: Dějiny Evropy 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Co-requisite : KHIS023
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (31.01.2019)
Cílem přednáškového cyklu Dějiny Evropy je seznámit studenty s hlavními tendencemi, idejemi a tradicemi evropských a světových dějin 20. století. Zvláštní důraz bude položen na významné mezinárodní konflikty 20. století (první světová válka, druhá světová válka, studená válka), evropskou integraci �a v neposlední řadě autoritativní a fašistická hnutí moderní Evropy.

1. Druhá světová válka. Její příčiny, průběh a následky pro další vývoj Evropy a světa.
2. České země za nacistické okupace a tzv. první Slovenská republika. Život obyvatel střední Evropy za války 1939-1945.
3. Svět po roce 1945 a vznik tzv. studené války. Politika zadržování komunizmu a Marshallův plán.
4. Rozklad koloniálních panství po roce 1945 a jeho dopad pro další vývoj světa. Organizace spojených národů. Československo v letech 1945-1948 (třetí republika).
5. Východní blok v 50. letech. Stalinova smrt a poměry v SSSR. Povstání v zemích východního bloku. Revoluce na Kubě.
6. Soupeření USA a SSSR a jeho dopady na vojenské konflikty a krize. Československo 1948-1968.
7. Evropská integrace a proces sjednocující se Evropy (ESUO, EUROATOM, EHS, ESVO, ZEU, KBSE, EU).
8. Chruščovova politika a jeho pád. Východní blok v 60. letech. Významné mezníky církevních dějin ve 20. století. Americká zahraniční politika v 60. letech. Hnutí za lidská práva.
9. Mladá generace a protestní hnutí na Západě v 60. letech. Československo v letech 1968-1989.
10. Americká zahraniční politika v 70. a 80. letech. Vývoj Velké Británie, Francie a německé otázky v 70. a 80. letech.
11. Nástup elektroniky a elektrotechniky. Stručný přehled významných mezníků vědy ve 20. století. Demokratizace jižní Evropy v 70. letech.
12. Hospodářské zaostávání východního bloku v 80. letech. Jugoslávie po smrti J. B. Tita. Politické změny v zemích východního bloku v 80. letech a Sovětský svaz v době Gorbačovových reforem. Válka v Afghánistánu.
13. Československo 1989-1992. Česká republika v 90. letech. Zánik Sovětského svazu a rozpad východního bloku. Situace v nástupnických státech Sovětského svazu.
14. Mezinárodní konflikty v globalizujícím se světě.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (31.01.2019)

základní literatura

MORAVCOVÁ, Dagmar, BĚLINA, Pavel, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1998.
NÁLEVKA, Vladimír, Světová politika ve 20. století, I.-II., Praha 2000.
PLECHANOVOVÁ, Běla, FIDLER, Jiří, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, Praha 1997.
VESELÝ, Zdeněk, Dějiny mezinárodních vztahů, Plzeň 2010.
DVOŘÁK, Jan a kol., Moderní dějiny pro střední školy. Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století, Brno 2014.
ŠMÍD, Marek, Československo ve 20. století. Na společné cestě 1914-1992, České Budějovice 2016.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (31.01.2019)

ústní zkouška = 1. otázka podle volby studenta/ studentky (očekává se hluboká znalost problematiky) + 2. otázka na základě povinné literatury (přečíst tři knihy)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html