SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
History of Europe 1 - KHIS023
Title in English: Dějiny Evropy 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Is co-requisite for: KHIS024
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (14.11.2018)
Přednášky a semináře se věnují politickým, hospodářským, sociálním, kulturním a intelektuálním dějinám 20. století, přičemž počátkem výkladu jsou předpoklady první světové války, dále se pozornost dostává meziválečné problematice, druhé světové válce, blokovému uspořádání světa v letech 1945-1989 a vývoji po pádu východního bloku. Ve výkladu je - ve vzájemných kontextech - pozornost věnována českým (československým) a světovým dějinám.

Lectures and seminars will deal with the political, economic, social, cultural and intellectual history of the 20th century, with the beginnings of the interpretation of the preconditions of the World War I, the interwar matters, the World War II, the block arrangement of the world in 1945-1989 and the development after the fall of the Eastern Bloc. In the interpretation - in the context of each other - attention is paid to Czech (Czechoslovak) and world history.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (06.11.2018)
  • Kárník, Z.:. České země v éře první republiky I-III. Praha, 2003.
  • Veber, V.:. Dějiny sjednocené Evropy. Praha, 2004.
  • Bullock, A.:. Hitler a Stalin: paralelní životopisy. Plzeň, 1995.
  • Suk, J.:. Labyrintem revoluce. Praha, 2003.
  • Vaněk, M. (ed.):. Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Praha, 2006.
  • Ash, T. G.:. Středoevropan volbou. Praha, 1992.
  • Hobsbawm, E.:. Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991. Praha, 1998.
  • Vykoukal, J. - Litera, B. - Tejchman, M.:. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, 2000.
Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (06.11.2018)
  • Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (06.11.2018)

Hluboká znalost 5 prostudovaných knih, PPT prezentací vyučujícího a zkušebních okruhů z dějin 20. století.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (06.11.2018)

Hluboká znalost 5 prostudovaných knih, PPT prezentací vyučujícího a zkušebních okruhů z dějin 20. století.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html