SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
History of European Civilization 2 - KHIS020
Title in English: Dějiny evropské civilizace 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2013
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Milan Buben, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Milan Buben, Ph.D.
Co-requisite : KHIS019
Interchangeability : KHIS017
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (12.11.2018)
The aim of lecture is focused on the contribution of christianity and the Church to European culture and civilization
since the beginning until Council of Trent. Great attention is paid to the political and economic development of
Europe. Mentioned are important popes, orders and saints who opened new thoughts and understanding
humanity. Not only the world is followed but the history of Bohemian Lands as well, including terminology and
geography.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (12.11.2018)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s přínosem křesťanství evropské kultuře a civilizaci, a to od počátků křesťanství až po tridentský koncil.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (22.02.2016)
Základní studijní literatura a studijní pomůcky:
Franzen August: Malé církevní dějiny. Zvon, Praha 1992

Malý Radomír: Církevní dějiny. Olomouc 2001

Kadlec Jaroslav: Přehled českých církevních dějin, Zvon. Praha 1991

Kadlec jaroslav: Dějiyn katolické církve, I.-III. díl. Praha 1993

Ráček Blažej: Církevní dějiny. Vyšehrad. Praha 1940

Fronk Karel: Dějiny křesťanského mnišství. Praha 2003

Halas František: Fenomén Vatikán. Brno 2004

Medek Václav: Cesta české a moravské církve staletími. Praha 1982

Mráček Pavel: Příručka církevních dějin. Praha 1995

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky:
2000 let křesťanství. Kostelní Vydří 1999

Attwater Donald: Slovník svatých. 1993

Buben, Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, III. díl, 1. svazek: Žebravé řády, LIBRI, Praha 2006

Buben, Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, III. díl, 2. svazek: Žebravé řády, LIBRI, Praha 2007

Buben, Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, III. díl, 3. svazek: Řeholní klerikové, LIBRI, Praha 2008

Gelmi Josef: papežové. Mladá Fronta. Praha 1994

Planner František: pobrazy z dějin církve. Řím 1995

Rendina Claudio: Příběhy papežů. Praha 2005

Schauber Vera / Schinndler Hanns Michael: Rok se svatými. Kostelní Vydří 1994

Svatí na každý den, I.-IV. Kostelní Vydří 2009-2010

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (22.02.2016)

Předmět je zakončen ústní zkouškou z probírané látky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html