Diploma Seminar - KFIL058
Title: Diplomní seminář
Guaranteed by: Department of Philosophy and Law (26-KFP)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 12 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil. (19.12.2022)
Námětem semináře je technika psaní diplomových prací a potažmo i odborných filosofických textů. Cílem je uvést
studenty do umění psát diplomové práce, osvojit si koncepční a kritickou práci s prameny i literaturou. Seminář má
studentům zároveň sloužit jako příležitost k tomu, aby mohli řešit konkrétní obtíže a nejasnosti spojené se psaním
vlastních diplomových prací a aby mohli vzájemně diskutovat o tématech, jimž aktuálně věnují.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil. (19.12.2022)

Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.

Filka, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002.

Holoušová, Drahomíra. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.