SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Art of 19th and 20th Century 1 - KDKU809
Title in English: Umění 19. a 20. století 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2015
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8 --- [hours/semester]
summer s.:0/8 Ex [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ing. Petr Mikeš (12.02.2008)
Seminář je orientován na společnou četbu a diskusi vybraných stěžejních textů specializace Umění 19. a 20. století; má
podobu studia významné speciální otázky. Vedle toho se věnuje diskusi vědeckých projektů. Probírají se jednotlivá témata,
jejich obtíže a souvislosti, pokrok v přípravě disertací.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html