SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Related Humanitarian Subject - KDKU806
Title in English: Příbuzný humanitní obor
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2006
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 other [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ing. Petr Mikeš (12.02.2008)
Předmět slouží k doplnění vzdělání studenta, ke zkvalitnění jeho vědecké a výzkumné činnosti, k přípravě na státní
doktorskou zkoušku (písemná práce z filozofie, nebo historie, nebo literatury, nebo archeologie, nebo dějin filmu, nebo
scénografie, nebo jiného humanitního oboru zvoleného podle vlastní specializace a odsouhlaseného v rámci individuálního
studijního plánu školitelem). Zkouška z příbuzného humanitního oboru může být složena buď v rámci KTF, nebo FFUK.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html