SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Medieval Christian Art 1 - KDKU805
Title: Křesťanské umění středověku 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8, --- [HS]
summer s.:0/8, Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
Guarantor: prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Annotation - Czech
Seminář je orientován na společnou četbu a diskusi vybraných stěžejních textů specializace Křesťanské umění
středověku; má podobu studia významné speciální otázky. Vedle toho se věnuje diskusi vědeckých projektů. Probírají se
jednotlivá témata, jejich obtíže a souvislosti, pokrok v přípravě disertací.

Last update: Mikeš Petr, Mgr. Ing. (12.02.2008)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html