SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Ancient and Medieval Art II. - KDKU501
Title: Přehledné dějiny antického a středověkého umění II.
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D., Ph.D. (27.04.2023)

Přehledová přednáška antického a středověkého umění zprostředkuje posluchačům ucelený obraz základních
obrysů vývoje starověkého a středověkého umění, od jeho počátků a východisek v keltské a egyptské civilizaci po
pozdní gotiku. Proměny jednotlivých druhů umění (architektury, sochařství, malířství a užitého umění) budou
zasazeny do souvislostí konkrétní historické situace a konfrontovány s proměnami dobové filosofie tak, aby stylové
i obsahové souvztažnosti dochovaných památek co nejúplněji poodhalily charakter sledované epochy. V rámci
takto rozestřené osnovy vývoje bude věnována pozornost i českému středověkému umění a jeho souvislostem s
celoevropským vývojem. Cílem předmětu je zprostředkovat posluchačům ucelený obraz základních obrysů vývoje
starověkého a středověkého umění, od jeho počátků a východisek po pozdní gotiku.

Tematické okruhy:
 Pravěká východiska antického umění
 Civilizace a umění nejstarších států jako východiska klasické antiky
 Starověké Řecko-Starověký Řím
 Starokřesťanské umění-Byzanc I. zlatého věku
 Umění barbarských států-Karolínská renesance a Velká Morava
 Otónská renesance a vznik románských slohů
 Sálská renesance a románské umění Evropy
 Proměny románského umění v Čechách
 Vznik a rozvoj gotického umění ve Francii, vývoj architektury, sochařství a malířství
 Gotické umění v Německu a Anglii (architektura, malba a sochařství)
 Gotické umění v Itálii
 Vývoj gotického umění v Čechách
 Mezinárodní gotika a umění doby kolem roku 1400 (vazby mezi Francií, Lucemburskými zeměmi, Itálií) a
počátky franko-vlámské školy
 Vývoj umění a civilizace 15. století ve střední Evropě (doba pozdní gotiky a počínající záalpské
renesance) v kontextu s vývojem v zemích Koruny českéAim of the course - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D., Ph.D. (13.04.2023)

Cíl předmětu:

Zprostředkovat posluchačům ucelený obraz základních obrysů vývoje starověkého a středověkého umění, od jeho počátků a východisek po pozdní gotiku.

Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D., Ph.D. (13.04.2023)

Doporučená literatura:

 • K.J.Conant: Carolingian and Romanesque Architecture 800 to 1200. Baltimore 1959 (2.ed.1966)
 • Ch.R.Dodwell: The Pictoral Arts of the West 800-1200. New Haven - Yale 1993
 • Merhautová - D. Třeštík: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1984
 • H.Belting: Bild und Kunst. Eine Geschichte des Bildes vor den Zeitalter der Kunst. München 1991
 • S.Bettini: Il gotico internazionale. Vicenza 1996
 • J.Homolka - J.Krása - V.Mencl - J.Pešina - J.Petráň: Pozdně gotické umění v Čechách 1471-1526.Praha 1978
 • K.Chamonikola ed: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550 (I. - IV.).Brno 1999
 • J. Krása: České iluminované rukopisy 13. - 16. století. Praha 1990
 • J.Kuthan - J. Royt: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha: svatyně českých patron a králů. Praha 2011
 • A.Legner ed: Die Parler und der Schöne Stil 1350-1400. Europaische Kunst unter den Luxemburgern (I.-IV. Bd.). Köln am Rhein 1978
 • O.Pächt: Van Eyck and the Founders of Early Netherlandish Painting. London 1994
 • R.Suckale: Die Hofkunst Kaiser Ludwigs des Bayern. Muenchen 1993

E.Taburet-Delhaye - F.Avril: Paris 1400. Les arts sous Charles VI. Paris 2004

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D., Ph.D. (13.04.2023)

Sylabus:

 • Vznik a rozvoj gotického umění ve Francii, vývoj architektury, sochařství a malířství
 • Gotické umění v Německu a Anglii (architektura, malba a sochařství)
 • Gotické umění v Itálii
 • Vývoj gotického umění v Čechách
 • Mezinárodní gotika a umění doby kolem roku 1400 (vazby mezi Francií, Lucemburskými zeměmi, Itálií) a počátky franko-vlámské školy
 • Vývoj umění a civilizace 15. století ve střední Evropě (doba pozdní gotiky a počínající záalpské renesance) v kontextu s vývojem v zemích Koruny české

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html