SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
European and Bohemian Literature as a Source of Inspiration of Works of Art 2 - KDKU288
Title in English: Evropská a česká literatura jako zdroj inspirace uměleckých děl 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Incompatibility : KDKU132
Interchangeability : KVAR201
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (31.01.2019)
1. Úvodní hodina
2. První světová válka a její odraz v literatuře (S. Zweig, E. M. Remarque, E. Hemingway, R. Medek, J. Kopta atd.)
3. Americká a britská literatura v meziválečném období (G. B. Shaw, S. Lewis, U. Sinclair, J. Dos Passos, W. Faulkner atd.)
4. Představitelé moderní prózy (M. Proust, J. Joyce atd.)
5. Osobnost a dílo Franze Kafky
6. Futurizmus, kubizmus, dadaizmus, poetizmus a surrealizmus v umění
7. Proletářská poezie (S. K. Neumann, J. Wolker, J. Hora)
8. Společensko-kritická próza (I. Olbracht, M. Majerová, J. Glazarová, K. Poláček, E. Bass, K. Čapek)
9. Psychologická próza (J. Havlíček, R. Weiner, J. Weiss, E. Hostovský)
10. Katolická literatura v meziválečném umění (J. Durych, J. Deml, R. I. Malý, J. K. Miklík atd.)
11. Ruralizmus (J. Knap, F. Křelina, J. Čep)
12. Literární tvorba v období druhé světové války (J. John, F. Kubka, F. Kožík)
13. Literární reflexe druhé světové války
14. Závěrečné shrnutí

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (31.01.2019)

doporučená literatura

BALAJKA, Bohuš a kol., Přehledné dějiny literatury, II., P 1995.

BURIÁNEK, František, Česká literatura první poloviny XX. století, P 1981.

ČERVENKA, Miroslav a kol., Slovník básnických knih, P 1990.

HOMOLOVÁ, Květa a kol., Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století. Slovníková příručka, P 1982.

PEŠAT, Zdeněk, STROHSOVÁ, Eva, Dějiny české literatury, IV., P 1995.

POHORSKÝ, Miloš, Dějiny české literatury, III., P 1961.

PUTNA, Martin C., Česká katolická literatura 1848-1918, P 1998.

NOVÁK, Jan V., NOVÁK, Arne, Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny, Olomouc 1936.

LEHÁR, Jan a kol., Česká literatura od počátků k dnešku, P 2006.

PAPOUŠEK, Vladimír a kol., Dějiny nové moderny, I.-III., P 2010-2017.

PECHAR, Jiří, Dvacáté století v zrcadle literatury, P 1999.

SVOZIL, Bohumil, Česká literatura ve zkratce, III., P 2000.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (31.01.2019)

písemný test v rozsahu zmíněné struktury kurzu či aktivní vystoupení na přednášce (referát) + ústní zkouška

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html