SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Baroque Architecture 2 - KDKU286
Title: Barokní architektura 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.
Co-requisite : KDKU285
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (02.12.2018)
The course covers the architecture of the late sixteenth, seventeenth and eigthteenth centuries in the Czech lands. Emphasis will be placed on the Central European context of the selected themes (Protobaroque, Baroque Gothic style around 1600, "Gesamtkunstwerk", ...).
In 2018/2019 the course focuses on the Architecture of the Eighteenth Century.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

In 2019/2020 the course focuses on the Architecture of Baroque Gothic, its ideological origin and various forms. Especial attention pays to J. B. Santini.

Literature -
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

Required reading:
Kaufmann, Thomas DaCosta: Court, cloister & city - the art and culture of central Europe 1450-1800, London 1995.

Hempel, Eberhard: Baroque art and architecture in central Europe , Harmondsworth: Penguin Books, 1965.

Hubala, Erich (ed.): Die Kunst des 17. Jahrhunderts, Berlin: Propyläen-Kunstgeschichte, 1970.

Bachmann, Er.: Architektur, in: Barock in Böhmen, München 1964.

Franz, H.-G.: Bauten und Baumeister der Barockzeit in Böhmen, Leipzig 1962.

Petr Macek - Richard Biegel - Jakub Bachtík (eds.), Barokní architektura v Čechách, Praha (Karolinum), 2014.

 

General literature:
Krsek I., Kudělka Z., Stehlík M., Válka J., Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996.

Naňková, V.: Architektura 17. století v Čechách, in: DČVU II/1, Praha 1989.

Kudělka, Z.: Architektura 17. století na Moravě, in: DČVU II/1, Praha 1989.

Naňková, V.: Architektura vrcholného baroka v Čechách, in: DČVU II/2, Praha 1989.

Kudělka, Z.: Architektura od 90. let 17. do 30. let 18. století na Moravě, in: DČVU, II/2, Praha 1989.

Poche, Em.: Architektura pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: DČVU, II/2, Praha 1989.

Kudělka, Z.: Architektura pozdního baroka na Moravě, in: DČVU, II/2, Praha 1989.

Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Academia, Praha 2004.

Baťková, R.; Vlček, P. (ed.): Umělecké památky Prahy - 4 díly, Academia, Praha 1998.

Samek, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska - 2 díly, Academia, Praha 1994.

Preiss P., Italští umělci v Praze, Panorama, Praha 1986.

Poche Em. (ed), Praha národního probuzení, Praha 1980.

Poche, Em., Preiss, P.: Pražské paláce, Odeon, Praha 1977.

Poche, Em. (ed): Umělecké památky Čech - 4 díly, Academia, Praha 1977.

Monography and specific themes:

Horyna M., Kučera J., Dientzenhoferové, Praha 1998.

Horyna M., Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998.

Vilímková, M.: Stavitelé paláců a chrámů, Vyšehrad, Praha 1986.

Franz, G.-H.: Die „böhmische Wandpfeilerhalle“ im 18. Jahrhundert. Marburg 1962.

Franz, H.-G.: Barocke Architektur in Böhmen - Gründtliche Darstellung. Der fünff Seüllen wie solche von dem Weitberühmbten Vitruvio Scamozzio und andern Vornehmben Baumeistern zursamben getragen und in gewiße Außtheillung verfasset worden. von Abraham Leuthner (1677), Graz 1998.

Hubala, Er.: Rotunde und Baldachin: Die Raumgliederung der guarinesken Kirchen Böhmens, Göttingen 1989.

Macek, P.: Architektura, in: Oktavián Broggio (1670-1742), Praha 1992.

Kol. autorů: Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu (katalog z výstavy), Praha 1989.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

Témata ZS 2019/2020:

1) úvod do problematiky

2, 3) historická topoi o počátcích archtiektury "stromový sloup" v renesanci a pozdní gotice

4) význam historie v architektuře a jejím obsahovém sdělení "sichtbare und lebendige Historie"

5) fenomén pogotiky ve střední Evropě

6, 7) předpoklady pro nové formulování historie - Šalamounův chrám, 7 divů světa, studium cizích kultur

8) architektura Borrominiho, Guariniho a dalších se zaměřením na specifické formy

9) modelový příklad: Kladruby

10) modelový příklad: Rajhrad

11) modelový příklad: Žďár n. Sázavou

12) zápočet

 

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

At the end of the summer semester testing the knowledge is carried out in the form of oral examination focused on topics in syllabus.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html