SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Selected chapters of World Literature 1 - KDKU283
Title in English: Vybrané kapitoly ze světové literatury 1
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: KLIT024
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Dita Křišťanová, Ph.D.
Incompatibility : KLIT024
Is incompatible with: KLIT024
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (12.11.2018)

Proměny evropské literatury ve 20. století
PaedDr. Helena Kupcová

ZS
1. a 2. světová válka a její dopad na literární dění – osobnosti, literární provoz
Člověk a hledání – experimenty v próze (M. Proust, A. Gide, J. Joyce, V. Woolfová,
D. H. Lawrence, F. Kafka, T. Mann, R. Rolland, A. De Saint -Exupéry, I. Babel, R.
Musil, E. Canetti aj.) V českém prostředí: V. Vančura.
Proměny básnického obrazu (G. Apollinaire, R. M. Rilke, P. Valéry, G. Trakl, T. S.
Eliot, F. García Lorca, A. Achmatovová aj.). V českém prostředí: V. Nezval, F.
Halas aj.
Dramatické modely a jejich působení (H. Ibsen, A. P. Čechov aj.)

LS
Problémy literárního exilu (I. Bunin, V. Nabokov aj.)
Surrealistická východiska v próze a poezii
Člověk a osamění (A. Camus, J. P. Sartre, G. Greene, L. F. Céline, Pasternakův
Doktor Živago, G. Tomasi di Lampedusa, W. Gombrowicz; experimenty
francouzského „nového románu; OULIPO). Jak v českém prostředí?
Poezie v pohybu (D. Thomas; J. Prévert aj.) V českém prostředí: V. Holan
Absurdní drama a jeho podoby------J. Conrad, Pole, the greatist novelist to write English. I. Bunin, the moral and
artistic spokesman a Russian
generation of expatriales, a writer non-Bolshevic Russian values and traditions. V.
Nabokov, a bilingual master;
first writing in Russian, a greatest fame with the novels writing in the English
language. T. S. Eliot, American-born
British, on the twentieth century´s major poets. S. Márai, the identification the
mathertonque with the conception
nation itself. J. Joyce, an Irish novelist and poet; be emigrated permanently to
continental Europe, but he always
write about Dublin. S. Beckett, Irish avant-garde playwright, he lived in Paris and
wrote in both English and French.
E. Ionesco, Romanian-French playwright, who wrote mostly in French. A. Makine
E. Hostovský,the writer a most discinative figures in Czech psychological prose. I.
Blatný, Czech poet in various
mental hospitals in the United Kingdom. J. Škvorecký, Czech-Canadian writer
and publisher. M. Kundera, Czech
and French novels and essays. A.Lustig, a Czech Jewish autor, whose works
have ofen involved the Šoa
(Holocaust).
Problems of a Russian émigré wrters. Polen literary émigré.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (16.08.2016)

Ukázat na vybraných autorech lidské i literární problémy, s nimiž se vyrovnávali ti, kteří z různých osobních i politických důvodů opustili rodné jazykové prostředí.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (16.08.2016)

Literatura:

Bloom, Harold: Kánon západní literatury. Knihy, které prošly zkouškou věků. Praha 2000.

Hilský, Martin: Modernisté. Praha 1995.

Hrala, Milan: Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha 2007.

Kupcová, Helena: Literární Evropou II. Praha 2010.

Pechar, Jiří: Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha 1999.

Pelán, Jiří: Kapitoly z francouzské, italské a české literatury. Praha 2007.

Putna, M.: Rusko mimo Rusko I. Brno 1994.

Putna, M. - Zadražilová, M: Rusko mimo Rusko II. Brno 1994.

Svatoň, V.: Z druhého břehu. Studie a eseje o ruské literatuře. Praha 2002.

Viart, Dominique - Vencier, Bruno: Současná francouzská literatura. Praha 2008.

Zatloukal, Antonín: Studie o francouzském románu. Praha 2005.

(Literatura k jednotlivým autorům při přednáškách.)

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (16.08.2016)

ZS seminární práce (analýza některého z probíraných děl) - zápočet, LS zkouška.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html