SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
View of the older Czech literature 1 - KDKU279
Title in English: Pohled na starší českou literaturu 1
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: KLIT017
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Incompatibility : KLIT017
Is incompatible with: KLIT017
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (20.10.2016)
The lectures discover changing attitudes to older Czech literature during the 19th and especially in the 20th
century. Emphasis is placed on issues associated with different periodization of Czech literary history and the most
important, in many ways pioneering studies and their authors (John Vilikovský, Josef Vašica, Zdenek Kalista etc.).
An important part of the course is the practical part - shared reading of early modern manuscripts.
Aim of the course - Czech
Last update: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (11.08.2015)

Základem předmětu je seznámit studenty s nejvýznamnějšími osobnostmi dějin oboru literání historie, s různými názory a pohledy na starší českou literaturu, s nejrůznějšími možnostmi přístupů k pramenům a k jejich hodnocení. V neposlední řadě je zapotřebí umět se dívat na literáněhistorické a historické studie jako na svébytný literární žánr, který má svá pravidla, jež se ovšem v průběhu desetiletí pozoruhodně proměňovala. Velmi důležitá je i praktická část předmětu: naučit se číst jednoduché střediověké a především raně novověké rukopisy.

Literature - Czech
Last update: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (11.08.2015)

Základní literatura:
 
 
- J. Vašica, České literární baroko, Praha 1938.

-J. Vilikovský, Písemnictví českého středověku, Praha 1948.

- A. J. Gurevič, Kategorie středověké kultury, Praha 1978.  
- B. Balbín, Verisimilia humaniorum disciplinarum-Nástin humanitních disciplín (ed. B. Ryba), Praha 1969.
-

Requirements to the exam - Czech
Last update: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2016)

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1) Praktická část: student spolehlivě a s porozuměním k obsahu přečte vybraný rukopisný text z pozdního středověku nebo z raného novověku.

2) Teoretická část: základní orientace v dějinách oboru literární historie, znalost rozdílného přístupu k periodizaci literárních dějin, problematiky studia pramenů literární povahy atp.

Zkouškou je ukončena až druhá část přednášky v LS. Každý ze studentů zároveň v průbšhu ZS nebo LS připraví krátkou čtenářskou edici vybraného textu raně novověké literatury a opraví ji podle korektur.

Zápočet v ZS je udělen za aktivní účast na přednáškách.

Syllabus - Czech
Last update: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (11.08.2015)

1. - 2. Periodizace českých literárních dějin, 3. - 4. Dílo Josefa Vašici, 5. Společná četba vybraných raně novověkých rukopisů (snadnější texty), 6. Dílo Zdeňka Kalisty, 7. Společná četba vybraných raně novověkých rukpisů (nepřííliš náročné texty), 8. Dílo Václava Černého, 9. Společná četba vybraných raně novvoěkých textů (náročnější texty), 10. Dílo Alexandra Sticha a jejo lingvoliterární metoda, 11. Společná četba vybraných pozdně středověkých rukopisů (nenáročné texty), 12. - 13.  Ostudná díla oboru, studie opsané a necitované. Četba rukopisů bude doplňovat i jednotlivé z přednášek, podle potřeby a zájmu studentů může praktická stránka předmětu výrazněji převážit nad částí výkladovou.
 
 
 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html