SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Seminar architecture of the 20th century 2 - KDKU273
Title in English: Výběrový seminář architektury 20. století 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2013
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Teacher(s): PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (19.02.2019)
The seminar complements the lecture course Architecture of the 20th century in many ways: 1. It enables learning
of a correct description, analysis and interpretation of the architectonic works of the 20th century. 2. It opens the
theoretical questions linked to the 20th century architecture and its exploring with the art history resources. 3. It
expands the knowledge of architectural works (it takes place in terrain in the neighborhood of the school).
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (08.01.2019)

Základní studijní literatura a studijní pomůcky:
FRAMPTON, K. Moderní architektura : Kritické dějiny. Praha : Academia, 2004.

KRATOCHVÍL, P. (ed.). Velké dějiny zemí Koruny české : Tematická řada : Architektura.

Praha - Litomyšl : Artefactum - Paseka, 2009,s. 625-709.

LAHODA, V. - NEŠLEHOVÁ, M. - PLATOVSKÁ, M. - ŠVÁCHA, R. - BYDŽOVSKÁ, L. (eds.) Dějiny českého výtvarného umění IV. Praha : Academia, 1998, IV/1, s. 127-191, 328-353, IV/2, s. 10-59, 389-413.

REABURN, M. a kol. Dějiny architektury. Praha : Odeon, 1993, s. 198-301.

ŠVÁCHA, R. Od moderny k funkcionalismu : Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. 2. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995.

ŠVÁCHA, R. - PLATOVSKÁ, M. (eds.) Dějiny českého výtvarného umění V. Praha : Academia, 2005, s. 31-73, 279-339.

ŠVÁCHA, R. - PLATOVSKÁ, M. (eds.) Dějiny českého výtvarného umění VI. Praha : Academia, 2007, VI/1, s. 31-69, 387-427, 877-901.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky:

AUGÉ, M. Antropologie současných světů. Brno : Atlantis, 1999.

FIALOVÁ, I. - TICHÁ, J. PRG | 20 | 21. Současná architektura. Praha : Zlatý řez, 2007.

FILIP, A. - SCHMIDT, N. (eds.) Dům Boží a brána nebe ve 20. století : Studie o sakrální architektuře. Brno : CDK, 2009.

KOHOUT, M. - TEMPL, S. - ŠLAPETA, V. (eds.) Praha : Architektura XX. století. Praha : Zlatý řez, 1998.

KORYČÁNEK, R. Česká architektura v německém Brně : Město jako ideální krajina nacionalismu. B. m. : ERA, 2003.

KRATOCHVÍL, P. (ed.) Architektura a veřejný prostor : Texty o moderní a současné architektuře IV. Praha : Zlatý řez, 2012.

KRATOCHVÍL, P. (ed.) O smyslu a interpretaci architektury. Praha : VŠUP, 2005.

SVOBODA, J. E. - LUKEŠ, Z. - HAVLOVÁ, E. Praha 1891 - 1918 : Kapitoly o architektuře velkoměsta. Praha : Libri, 1997.

SVOBODA, J. E. - NOLL, J. - HAVLOVÁ, E. Praha 1919 - 1940 : Kapitoly o meziválečné architektuře. Praha : Libri, 2000.

SVOBODA, J. E. - NOLL, J. - SKALA, V. Praha 1945 - 2003 : Kapitoly z poválečné a současné architektury. Praha : Libri, 2006.

ŠVÁCHA, R. (ed.) Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře. Praha : Česká komora architektů, 1999.

TICHÁ, J. (ed.) Architektura na prahu informačního věku : Texty o moderní a současné architektuře. Praha : Zlatý řez, 2001.

TICHÁ, J. (ed.) Architektura v informačním věku : Texty o moderní a současné architektuře II. Praha : Zlatý řez, 2006.

TICHÁ, J. (ed.) Architektura: tělo nebo obraz? : Texty o moderní a současné architektuře III. Praha : Zlatý řez, 2009.

URLICH, P. - ŠEVČÍK, O. (eds.) Texty praktikujících architektů. Praha : Česká komora architektů, 2000.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (08.01.2019)

Student v zimním semestru zvolí po dohodě s vyučujícím téma písemné práce a zpracuje její projekt, vč.

bibliografie. V letním semestru ji pak zpracuje do finální podoby.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html