Seminar architecture of the 20th century 1 - KDKU272
Title in English: Výběrový seminář architektury 20. století 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2013
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Teacher(s): PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (25.08.2014)
Seminář rozšiřuje a prohlubuje přednáškový kurs Architektura 20. století v několika směrech: 1. Umožňuje
praktické osvojení korektní deskripce, analýzy a interpretace architektonických děl 20. století. 2. K diskusím otevírá
teoretické otázky, spojené s architekturou 20. století a s jejím zkoumáním prostředky dějin umění. 3. Rozšiřuje
znalost architektonických děl (část seminářů se koná v terénu v dostupném okolí fakulty).
1. Konstrukční a technologické determinanty architektury 20. století
2. Materiály architektury 20. století a jejich výraz
3. Regionalismus a internacionalismus v architektuře 20. století
4. Problém národní architektury, architektura 20. století a nacionalismus
5. Sémiotické problémy architektury 20. století I – proměny jazyka architektury
6. Sémiotické problémy architektury 20. století II – proměny komunikace publika s architekturou
7. Architektura 20. století a ideologie
8. Monumentalita v architektuře 20. století
9. Architektura 20. století a reprezentace
10. Umělecké dílo v architektuře 20. století I – malířství
11. Umělecké dílo v architektuře 20. století II – sochařství
12. Umělecké dílo v architektuře 20. století III – ostatní poddruhy
13. Sakrální architektura ve 20. století I – kontexty mimoumělecké
14. Sakrální architektura ve 20. století II – kontexty architektury
15. Proměny vztahů privátního a veřejného v architektuře 20. století
16. Veřejný prostor a architektura 20. století
17. Sídla a individuální bydlení
18. Sídla a kolektivní bydlení
19. Výpovědní možnosti analýzy dispozic obytné architektury
20. Typologie architektury 20. století
21. Problémy památkové ochrany děl architektury 20. století
22. Obraz architektury ve vizuální kultuře 20. století
23. Vývoj metod projektování ve 20. století
24. Proměny obrazu mezi architekturou a publikem – důsledky pro historiografii architektury
25. „Vnitřní“ a „vnější“ teorie architektury
26. Vzájemný vliv diskursů historiografie architektury 20. století, teorie architektury a architektonické kritiky
27. Historikové umění a architektura 20. století
28. Metody, možnosti a limity historiografie architektury 20. století
Student v zimním semestru zvolí po dohodě s vyučujícím téma písemné práce a zpracuje její projekt, vč.
bibliografie. V letním semestru ji pak zpracuje do finální podoby.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (14.07.2016)

Cílem semináře je rozšířit a prohloubit přednáškový kurs Architektura 20. století.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (25.08.2014)

Základní studijní literatura a studijní pomůcky:
FRAMPTON, K. Moderní architektura : Kritické dějiny. Praha : Academia, 2004.

KRATOCHVÍL, P. (ed.). Velké dějiny zemí Koruny české : Tematická řada : Architektura.

Praha - Litomyšl : Artefactum - Paseka, 2009,s. 625-709.

LAHODA, V. - NEŠLEHOVÁ, M. - PLATOVSKÁ, M. - ŠVÁCHA, R. - BYDŽOVSKÁ, L. (eds.) Dějiny českého výtvarného umění IV. Praha : Academia, 1998, IV/1, s. 127-191, 328-353, IV/2, s. 10-59, 389-413.

REABURN, M. a kol. Dějiny architektury. Praha : Odeon, 1993, s. 198-301.

ŠVÁCHA, R. Od moderny k funkcionalismu : Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. 2. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995.

ŠVÁCHA, R. - PLATOVSKÁ, M. (eds.) Dějiny českého výtvarného umění V. Praha : Academia, 2005, s. 31-73, 279-339.

ŠVÁCHA, R. - PLATOVSKÁ, M. (eds.) Dějiny českého výtvarného umění VI. Praha : Academia, 2007, VI/1, s. 31-69, 387-427, 877-901.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky:

AUGÉ, M. Antropologie současných světů. Brno : Atlantis, 1999.

FIALOVÁ, I. - TICHÁ, J. PRG | 20 | 21. Současná architektura. Praha : Zlatý řez, 2007.

FILIP, A. - SCHMIDT, N. (eds.) Dům Boží a brána nebe ve 20. století : Studie o sakrální architektuře. Brno : CDK, 2009.

KOHOUT, M. - TEMPL, S. - ŠLAPETA, V. (eds.) Praha : Architektura XX. století. Praha : Zlatý řez, 1998.

KORYČÁNEK, R. Česká architektura v německém Brně : Město jako ideální krajina nacionalismu. B. m. : ERA, 2003.

KRATOCHVÍL, P. (ed.) Architektura a veřejný prostor : Texty o moderní a současné architektuře IV. Praha : Zlatý řez, 2012.

KRATOCHVÍL, P. (ed.) O smyslu a interpretaci architektury. Praha : VŠUP, 2005.

SVOBODA, J. E. - LUKEŠ, Z. - HAVLOVÁ, E. Praha 1891 - 1918 : Kapitoly o architektuře velkoměsta. Praha : Libri, 1997.

SVOBODA, J. E. - NOLL, J. - HAVLOVÁ, E. Praha 1919 - 1940 : Kapitoly o meziválečné architektuře. Praha : Libri, 2000.

SVOBODA, J. E. - NOLL, J. - SKALA, V. Praha 1945 - 2003 : Kapitoly z poválečné a současné architektury. Praha : Libri, 2006.

ŠVÁCHA, R. (ed.) Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře. Praha : Česká komora architektů, 1999.

TICHÁ, J. (ed.) Architektura na prahu informačního věku : Texty o moderní a současné architektuře. Praha : Zlatý řez, 2001.

TICHÁ, J. (ed.) Architektura v informačním věku : Texty o moderní a současné architektuře II. Praha : Zlatý řez, 2006.

TICHÁ, J. (ed.) Architektura: tělo nebo obraz? : Texty o moderní a současné architektuře III. Praha : Zlatý řez, 2009.

URLICH, P. - ŠEVČÍK, O. (eds.) Texty praktikujících architektů. Praha : Česká komora architektů, 2000.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (14.07.2016)

Student v zimním semestru zvolí po dohodě s vyučujícím téma písemné práce a zpracuje její projekt, vč. bibliografie. V letním semestru ji pak zpracuje do finální podoby.