SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Seminar architecture of the 19th century 2 - KDKU271
Title in English: Výběrový seminář architektury 19. století 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.02.2019)
Seminář architektury devatenáctého a dvacátého století má bude mít za úkol prohloubit znalosti studentů z oblasti
architektury, kultury, a historie daného období. Zaměřený bude především na práci v terénu, přípravu referátů,
průzkumy památek, a seznamování se s památkovým fondem Prahy a jejího okolí. Následně by mělo být cílem
zařazení pražské architektury do českého, a především středoevropského kontextu. Nedílnou součástí seminární
výuky budou exkurze jejichž cílem bude poznání a průzkumy památek nejen na území Čech, ale i okolních zemí.


Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (12.05.2014)
Literatura:

Dobroslav Líbal: Architektura. In: Emanuel Poche (ed.): Čtvero knih o Praze IV. Praha národního probuzení. Praha 1982

Taťána Petrasová: Architektura „státního“ klasicismu, palladiánského neoklasicismu a počátků romantického historismu. In: Dějiny českého výtvarného umění 1780 / 1890 (III/1), Praha 2001, s. 28 - 60

Jiří Kuthan: Aristokratická sídla období klasicismu. Praha 1999

Jindřich Vybíral: Inženýrská architektura a užitkové stavby klasicismu.

Čechy 1780 - 1840 In: Dějiny českého výtvarného umění 1780 / 1890 (III/1)

Praha 2001, s. 61 - 63

Pavel Zatloukal: Architektura neoklasicismu. In. Dějiny českého výtvarného umění 1780 / 1890 (III/1), Praha 2001, s. 191 - 208

Pavel Zatloukal: Architektura romantického historismu. In. Morava 1840 - 1860 Dějiny českého výtvarného umění 1780 / 1890 (III/2), Praha 2001, s. 17 - 27

Mojmír Horyna: Architektura přísného a pozdního historismu. Čechy 1860 - 1890

In. Dějiny českého výtvarného umění 1780 / 1890 (III/2), Praha 2001, s. 133 - 2002

Jindřich Vybíral: Století dědiců a zakladatelů.

Architektura Jižních Čech v období historismu. Praha 1999

Jiří Kuthan: Aristokratická sídla v období romantismu. Praha 2001

Pavel Zatloukal: Příběhy z dlouhého století.

Architektura z let 1750 - 1918 na Moravě a ve Slezsku. Brno 2002

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.02.2019)

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast v hodinách.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html