SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Architecture of the 20th century 2 - KDKU253
Title in English: Architektura 20. století 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2014
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Teacher(s): PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (19.02.2019)
A systematic course of the history of architecture in the 20th century. It focuses on the architecture in Bohemia,
Moravia and Silesia which is shown in a context of European and world architecture. The course is an introduction
to the historiography of the 20th century architecture as a part of the history of art and it exposes its basic theoretical
and methodological questions.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.02.2019)

Cílem předmětu je uvést posluchače do problematiky historiografie architektury 20. století jako součásti dějin umění.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)

Základní literatura:

FRAMPTON, K. Moderní architektura : Kritické dějiny. Praha : Academia, 2004.

KRATOCHVÍL, P. (ed.). Velké dějiny zemí Koruny české : Tematická řada : Architektura.

Praha - Litomyšl : Artefactum - Paseka, 2009,s. 625-709.

LAHODA, V. - NEŠLEHOVÁ, M. - PLATOVSKÁ, M. - ŠVÁCHA, R. - BYDŽOVSKÁ, L. (eds.) Dějiny českého výtvarného umění IV. Praha : Academia, 1998, IV/1, s. 127-191, 328-353, IV/2, s. 10-59, 389-413.

REABURN, M. a kol. Dějiny architektury. Praha : Odeon, 1993, s. 198-301.

ŠVÁCHA, R. Od moderny k funkcionalismu : Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. 2. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995.

ŠVÁCHA, R. - PLATOVSKÁ, M. (eds.) Dějiny českého výtvarného umění V. Praha : Academia, 2005, s. 31-73, 279-339.

ŠVÁCHA, R. - PLATOVSKÁ, M. (eds.) Dějiny českého výtvarného umění VI. Praha : Academia, 2007, VI/1, s. 31-69, 387-427, 877-901.

Doporučená literatura:

BENEVOLO, L. History of Modern Architecture 1 - 2. Cambridge, MA : MIT Press, 1971.

BLAU, P. - PLATZER, M. (eds.) Zrození metropole : Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890 - 1937. Praha : Obecní dům, 1999.

CZUMALO, V. Česká teorie architektury v letech okupace. Praha : Karolinum, 1991.

GÖSSEL, P. - LEUTHÄUSEROVÁ, G. Architektura 20. století. 2. vyd. Praha : Slovart, 2006.

HALÍK, P. - KRATOCHVÍL, P. - NOVÝ, O. Architektura a město. Praha : Academia, 1996.

HARRIES, K. Etická funkce architektury. Praha : Arbor vitae, 2011.

HRŮZA, J. Město Praha. Praha : Odeon, 1989.

HRŮZA, J. Stavitelé měst. Praha : AGORA, 2011.

HRŮZA, J. - ZAJÍC, J. Vývoj urbanismu II. Praha : ČVUT, 1996.

JENCKS, Ch. The Language of Post-Modern Architecture. 6. vyd. New York : Rizzoli, 1991.

KRATOCHVÍL, P. - HALÍK, P. Česká architektura 1989 - 1999. Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2004.

LYNCH, K., Obraz města. Praha : Bova Polygon, 2004.

MAIER, K. (ed.) Urbanistická čítanka 1 : Vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Praha : Česká komora architektů, 2000.

MAIER, K. (ed.) Urbanistická čítanka 2 : Vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Praha : Česká komora architektů, 2003.

NORBERG-SCHULZ, Ch. Genius loci : K fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994.

NOVÝ, O. Česká architektonická avantgarda. Praha : Prostor, 1998.

PECHAR, J. - URLICH, P. Programy české architektury. Praha : Odeon, 1981.

ŠEVČÍK, O. Problémy moderny a postmoderny : Architektura - filosofie - estetika. 3. vyd. Praha : ČVUT, 1998.

ŠEVČÍK, O. Programy a prohlášení architektů XX. století. Praha : ČVUT, 1999.

ŠEVČÍK, O. - BENEŠ, O. Architektura 60. let : "Zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století. Praha : Grada, 2009.

ŠVÁCHA, R. Česká architektura a její přísnost : Padesát staveb 1989-2004. Praha : Prostor - architektura - interiér - design, 2004.

ŠVÁCHA, R. Lomené, hranaté a obloukové tvary : Česká kubistická architektura 1911 - 1923. Praha : Gallery, 2000.

VAVERKA, J. a kol. Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska. Brno : JOTA, 2004.

VAVERKA, J. a kol. Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001.

VENTURI, R. Složitost a protiklad v architektuře. Praha : Arbor vitae, b.r.

VESELÝ, D. Architektura ve věku rozdělené reprezentace : Problém tvořivosti ve stínu produkce. Praha : Academia, 2008.

VYBÍRAL, J. Mladí mistři : Architekti ze školy Otto Wagnera na Moravě a ve Slezsku. Praha : Argo,

2002.

WIRTH, Z. - MATĚJČEK, A., Česká architektura 1800 - 1920. Praha : Jan Štenc, 1922.

ZATLOUKAL, P., Příběhy z dlouhého století : Architektura let 1750 - 1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2002.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.02.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou z probrané látky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html