SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Architecture of the 20th century 1 - KDKU252
Title in English: Architektura 20. století 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2015
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Teacher(s): PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (25.08.2014)
Systematický kurs dějin architektury 20. století. Důraz je kladen na architekturu v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, důsledně zasazovanou do kontextu architektury evropské, resp. světové. Kurs zároveň uvádí do
problematiky historiografie architektury 20. století jako součásti dějin umění a exponuje její základní teoretické a
metodologické otázky.

1. Architektura 20. století a dějiny umění
2. Moderna a architektura 19. století I – legitimizace
3. Moderna a architektura 19. století II – opozice
4. Nástup moderny a problém architektonické pravdy
5. Expresionismus v evropské architektuře
6. Expresionismus a český kubismus
7. Teoretický podklad českého kubismu
8. Hledání architektonického stylu mladé československé republiky v evropském kontextu
9. Centra evropské avantgardy a jejich ohlas v české architektuře
10. Americká architektura a její ohlas v české architektuře
11. Ruský konstruktivismus a jeho ohlas v české architektuře
12. Purismus a nástup funkcionalismu
13. Český funkcionalismus a internacionální hnutí nové architektury
14. Moderna a proměny sídel
15. Italská fašistická architektura a architektura Třetí říše
16, Likvidace ruské avantgardy, socialistický realismus a česká architektura
17. Problém historismu ve 20. století
18. Architektura a II. světová válka
19. Internacionální moderna po II. světové válce
20. Utopická architektura ve 20. století I
21. Utopická architektura ve 20. století II
22. Krize moderny a její kritiky
23. Problém postmoderny
24. Stylové tendence světové architektury 2. poloviny 20. století
25. Česká architektura a urbanismus 50. a 60. let 20. století
26. Česká architektura a urbanismus 70. a 80. let 20. století
27. Česká architektura a urbanismus 90. let 20. století a počátku 21. století
28. Architektura 20. století jako předmět dějin umění
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)

Cílem předmětu je uvést poslichače do problematiky historiografie architektury 20. století jako součásti dějin umění.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)

Základní literatura:

FRAMPTON, K. Moderní architektura : Kritické dějiny. Praha : Academia, 2004.

KRATOCHVÍL, P. (ed.). Velké dějiny zemí Koruny české : Tematická řada : Architektura.

Praha - Litomyšl : Artefactum - Paseka, 2009,s. 625-709.

LAHODA, V. - NEŠLEHOVÁ, M. - PLATOVSKÁ, M. - ŠVÁCHA, R. - BYDŽOVSKÁ, L. (eds.) Dějiny českého výtvarného umění IV. Praha : Academia, 1998, IV/1, s. 127-191, 328-353, IV/2, s. 10-59, 389-413.

REABURN, M. a kol. Dějiny architektury. Praha : Odeon, 1993, s. 198-301.

ŠVÁCHA, R. Od moderny k funkcionalismu : Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. 2. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995.

ŠVÁCHA, R. - PLATOVSKÁ, M. (eds.) Dějiny českého výtvarného umění V. Praha : Academia, 2005, s. 31-73, 279-339.

ŠVÁCHA, R. - PLATOVSKÁ, M. (eds.) Dějiny českého výtvarného umění VI. Praha : Academia, 2007, VI/1, s. 31-69, 387-427, 877-901.

Doporučená literatura:

BENEVOLO, L. History of Modern Architecture 1 - 2. Cambridge, MA : MIT Press, 1971.

BLAU, P. - PLATZER, M. (eds.) Zrození metropole : Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890 - 1937. Praha : Obecní dům, 1999.

CZUMALO, V. Česká teorie architektury v letech okupace. Praha : Karolinum, 1991.

GÖSSEL, P. - LEUTHÄUSEROVÁ, G. Architektura 20. století. 2. vyd. Praha : Slovart, 2006.

HALÍK, P. - KRATOCHVÍL, P. - NOVÝ, O. Architektura a město. Praha : Academia, 1996.

HARRIES, K. Etická funkce architektury. Praha : Arbor vitae, 2011.

HRŮZA, J. Město Praha. Praha : Odeon, 1989.

HRŮZA, J. Stavitelé měst. Praha : AGORA, 2011.

HRŮZA, J. - ZAJÍC, J. Vývoj urbanismu II. Praha : ČVUT, 1996.

JENCKS, Ch. The Language of Post-Modern Architecture. 6. vyd. New York : Rizzoli, 1991.

KRATOCHVÍL, P. - HALÍK, P. Česká architektura 1989 - 1999. Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2004.

LYNCH, K., Obraz města. Praha : Bova Polygon, 2004.

MAIER, K. (ed.) Urbanistická čítanka 1 : Vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Praha : Česká komora architektů, 2000.

MAIER, K. (ed.) Urbanistická čítanka 2 : Vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Praha : Česká komora architektů, 2003.

NORBERG-SCHULZ, Ch. Genius loci : K fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994.

NOVÝ, O. Česká architektonická avantgarda. Praha : Prostor, 1998.

PECHAR, J. - URLICH, P. Programy české architektury. Praha : Odeon, 1981.

ŠEVČÍK, O. Problémy moderny a postmoderny : Architektura - filosofie - estetika. 3. vyd. Praha : ČVUT, 1998.

ŠEVČÍK, O. Programy a prohlášení architektů XX. století. Praha : ČVUT, 1999.

ŠEVČÍK, O. - BENEŠ, O. Architektura 60. let : "Zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století. Praha : Grada, 2009.

ŠVÁCHA, R. Česká architektura a její přísnost : Padesát staveb 1989-2004. Praha : Prostor - architektura - interiér - design, 2004.

ŠVÁCHA, R. Lomené, hranaté a obloukové tvary : Česká kubistická architektura 1911 - 1923. Praha : Gallery, 2000.

VAVERKA, J. a kol. Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska. Brno : JOTA, 2004.

VAVERKA, J. a kol. Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001.

VENTURI, R. Složitost a protiklad v architektuře. Praha : Arbor vitae, b.r.

VESELÝ, D. Architektura ve věku rozdělené reprezentace : Problém tvořivosti ve stínu produkce. Praha : Academia, 2008.

VYBÍRAL, J. Mladí mistři : Architekti ze školy Otto Wagnera na Moravě a ve Slezsku. Praha : Argo,

2002.

WIRTH, Z. - MATĚJČEK, A., Česká architektura 1800 - 1920. Praha : Jan Štenc, 1922.

ZATLOUKAL, P., Příběhy z dlouhého století : Architektura let 1750 - 1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2002.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (18.11.2014)

Předmět je zakončen úsní zkouškou z probrané látky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html