SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Educational Excursion - KDKU250
Title: Studijní exkurze
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019 to 2019
Semester: both
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 C [days/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Jansová (25.11.2019)
The study excursion is focused on knowledge of the heritage fund in the Czech lands and abroad.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Jana Jansová (25.11.2019)

The aim of the course is to acquaint students with works of architecture, painting and sculpture as well as works of art crafts.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Jansová (09.12.2019)

Doporučená literatura:

Sedláček August: Hrady, zámky a tvrze království českého 1-15, Praha 1882-1905

 • Soupis památek historických a uměleckých v král. českém, 50 svazků, Praha 1897-1938
 • Prokop August: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung 1-4, Brünn 1904
 • Podlaha Antonín: Posvátná místa království českého, Praha 1908-1913
 • Líbal Dobroslav: Gotická architektura v Čechách a na Moravě. Praha 1948
 • Blažíček Oldřich J.: Sochařství baroku v Čechách. Praha 1958
 • Pešina Jaroslav (red.): Gotická nástěnná mlaba v zemích českých I. Praha 1958
 • Šamánková Eva: Architektura české renesance. Praha 1961
 • Pešina Jaroslav (red.): České umění gotické 1350-1420. Praha 1970
 • Merhautová Anežka: Raně středověká architektura v Čechách. Praha 1971
 • Poche Emanuel a kolektiv: Umělecké památky Čech 1-4, Praha 1977-1982
 • Kuthan Jiří: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města - hrady - kláštery - kostely. Vimperk 1994
 • Samek Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska 1-2, Praha 1994, 1999
 • Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997
 • Bahlcke Joachim, Eberhard Winfried, Polívka Miloslav: Handbuch der historischen Stätten. Böhmen und Mähren. Stuttgart 1998
 • Horyna Mojmír: Dientzenhoferové. Praha 1998
 • Horyna Mojmír: Jan Blažej Santini-Aichel. Praha 1998
 • Durdík Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999

Vlček Pavel: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha 1999

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Jana Jansová (25.11.2019)

To obtain the credit it is necessary to submit a short work (3-5 pages + bibliography) about some of the visited monuments (object, statue, book, painting, etc.)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Jansová (13.07.2016)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html