SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Problems of contemporary Europe - KDKU249
Title in English: Problémy současné Evropy
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (04.03.2014)
Anotace předmětu:
Cílem kurzu je představit problémy Evropy v aktuální i historické perspektivě. Analyzována budou témata politická, ekonomická, demografická, náboženská a sociální. Pozornost bude věnována proměnám vnímání různých konceptů - demokracie, národní stát, stát blahobytu, globalizace apod.Osnova:
1. Evropa po roce 1945 - studená válka a vývoj po ní - 3. března
2. Rok 1968 na Západě a kulturní revoluce - 10. března
3. Zrod a vývoj "státu blahobytu" - 24. března
4. Demografické a ekonomické trendy, společná evropská měna - 7. dubna
5. Expanze demokracie do mimopolitických oblastí - 28. dubna
6. Problémy a výzvy evropské integrace, národní stát jako přežitek? - 5. května
7. Evropa a náboženství, zápočtový test - 19. května
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)

Cílem kurzu je představit problémy Evropy v aktuální i historické perspektivě.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (04.03.2014)

Besançon, A.: Svoboda a pravda. Výbor esejů. Brno: CDK, 2013, 191-220, 236-282.

Buchanan, P. J.: Smrt Západu. Praha: Mladá fronta, 2004. 408 s.

Legutko, R.: Ošklivost demokracie a jiné eseje. Brno: CDK, 2009, s. 9-191.

Manent, P.: Proč existují národy. Úvahy o demokracii v Evropě. Brno: CDK, 2007, 84 s.

Marsh, D.: Euro. Boj o osud nové globální měny. Brno: CDK, 2012, s. 364.

Zakaria, F.: Budoucnost svobody. Neliberální demokracie v USA i ve světě. Praha: Academia, 2005, s. 109-145.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (04.03.2014)

Kurz je zakončen zápočtem. Pro jeho udělení je nutné:

a)      účastnit se přednášek; min. účast alespoň na šesti ze sedmi setkání;

b)      vypracovat seminární práci na téma spojené s obsahem kurzu. Téma musí schválit přednášející osobně na přednášce či emailem do 24. března 2014. Seminární práce bude odevzdána emailem nejpozději do 12. května 2014. Na později odevzdané seminární práce nebude brán zřetel. Rozsah seminární práce: 18.000 - 27.000 znaků (striktně!), včetně mezer. Do rozsahu se nezapočítává titulní strana, obsah, seznam pramenů a literatury. Seminární práce musí být ohodnocena alespoň šesti z deseti možných bodů;

c)      úspěšné absolvování zápočtového testu (min. hranice úspěšnosti 60 %).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html