SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Theory and Methodology of Cultural Sciences 2 - KDKU246
Title in English: Teorie a metodologie kulturních věd 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Co-requisite : KDKU245
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (17.02.2019)

Předmět je zaměřen na seznámení se současnými základními koncepty teorie a metodologie historických věd. Sleduje jejich vazby na dnešní empirický základ historických věd a poukazuje na meze a badatelský dosah jednotlivých teoretických a metodologických konceptů.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)

Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými základními koncepty teorie a metodologie historických věd.

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (17.02.2019)

Z. Beneš: Historický text a historická kultura, Praha 1995.

V. Černík - J. Viceník, Úvod do metodológie společenských vied. Bratislava 2011.

L. Doležel, Fikce a historie v období postmoderny. Praha 2008.

J. le Goff , Paměť a dějiny. Praha 2007.

B. Fajkus, Filosofie a metodologie vědy. Vývoj, současnost a perspektivy. Praha 2005.

T. S. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí, Praha 1997

J. Leduc, Historici a čas. Bratislava 2005.

T. Marvan,  Realismus a relativismus. Praha 2014.

K. R. Popper: Bída historicismu, Praha 1994.

Studie a texty Evangelické teologické fakulty UK 14 (2009/1) - Teologie a dějiny.

P. Veyne: Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec 2010.

J. Viceník: Spory o charakter metodológie vied, Bratislava 1988.

I. Wallerstein a kol.: Kam směřují sociální vědy?, Praha 1998.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (17.02.2019)

 

2. semestr

Empiricko-kritický model historické vědy

Historická věda a sociologie

Historická věda a psychologie

Historická věda, filologie a literární věda

Historická věda a postmodernismus

Historická věda, nebo historické vědy?

 

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (17.02.2019)

 Student/ka při atestaci prokáže znalost základních pojmů teorie a metodologie historických věd a dokáže je charakterizovat.

 

Obecné podmínky k atestacím:

Podmínkou k přihlášení se k atestaci  je absolvování kursu a seznam přečtené literatury, obsahující jak vybrané tituly uvedené v sylabech, tak literaturu podle vlastního výběru, a to v rozsahu: pro Z 3 tituly, pro ZK nejméně 7 titulů (knih a či relevantních stuií). Seznam musí být napsán podle základních bibliografických zásad: Autor (autoři), název, místo a datum vydání. V obou případech je atestace koncipována jako rozprava, mající ověřit znalost základních faktů a schopnost vřadit je do souvislostí odpovídajících zaměření a charakteru předmětu.

Atestace Z se uděluje na konci semestru při více jak 50% účasti na přednáškách a aktivit na nich, při nižší účasti na základě následné rozpravy

V jednom vypsaném termínu lze vykonat pouze jednu atestaci, výjimkou je Z a ZK z jednoho předmětu.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html