SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Theory and Methodology of Cultural Sciences 1 - KDKU245
Title in English: Teorie a metodologie kulturních věd 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0 C [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Is co-requisite for: KDKU246
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (30.09.2018)
Předmět je zaměřen na seznámení se současnými základními koncepty teorie a metodologie historických věd. Sleduje jejich vazby na dnešní empirický základ historických věd a poukazuje na meze a badatelský dosah jednotlivých teoretických a metodologických konceptů.
Aim of the course - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (30.09.2018)

Cílem předmětu je seznámit studentyse současnými základními koncepty teorie a metodologie historických věd.

Literature - Czech
Last update: BENESZ (05.05.2016)

 

Z. Beneš: Historický text a historická kultura, Praha 1995.

V. Černík - J. Viceník, Úvod do metodológie společenských vied. Bratislava 2011.

L. Doležel, Fikce a historie v období postmoderny. Praha 2008.

J. le Goff , Paměť a dějiny. Praha 2007.

B. Fajkus, Filosofie a metodologie vědy. Vývoj, současnost a perspektivy. Praha 2005.

T. S. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí, Praha 1997

J. Leduc, Historici a čas. Bratislava 2005.

T. Marvan,  Realismus a relativismus. Praha 2014.

K. R. Popper: Bída historicismu, Praha 1994.

Studie a texty Evangelické teologické fakulty UK 14 (2009/1) - Teologie a dějiny.

P. Veyne: Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec 2010.

J. Viceník: Spory o charakter metodológie vied, Bratislava 1988.

I. Wallerstein a kol.: Kam směřují sociální vědy?, Praha 1998.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (30.09.2018)

 

1.       semestr:

Jak myslíme? – biologické a psychologické základy lidského myšlení

„Páteř“ myšlení - pojmy a termíny

Dvě východiska: empirie a teorie

Co je empirie/zkušenost? ?

Co je teorie?

Zkušenost a teoretické myšlení

Indukce a dedukce jako  metody  vědeckého myšlení

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (30.09.2018)

 

Na základě seznamu přečtené literatury je vedena rozprava o vybraných teoretických a metodologických problémech kulturních a zejména historických věd. Předpokládá se faktografická znalost problému, včetně základní terminologie a  schopnost porozumět jejich vztahu k historické badatelské praxi. Podkladem atestace je seznam prostudované literatury. Student má prokázat znalost základní faktografie a schopnost jejího relevantního užívání v odpovídajících interpretačních kontextech (např. vývojových anebo metodologických). Seznam literatury musí obsahovat nejméně 10 odborných textů, studií či monografií. Jednotlivé položky musí mít uznávanou formu bibliografických záznamů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html