SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Architecture of the 19th century 2 - KDKU230
Title in English: Architektura 19. století 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2015 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)
Konsultationsmöglichkeit / eigenständiges Studium in deutscher Sprache nach vorheriger Übereinkunft mit dem
Unterrichtenden.


Přednáškový cyklus nazvaný: "Architektura 19. a 20. století" se bude podrobně zabývat vývojem a progresívními
proudy architektonické tvorby devatenáctého století. Součástí probírané látky bude hledání ideových vzorů ze
sklonku století osmnáctého, a vývoj moderní architektury počátku století dvacátého. Hlavním záměrem bude
seznámení s vývojem a nejdůležitějšími památkami daného období na území českých zemí, a jejich následné
zařazení do kontextu středoevropské, evropské, a světové architektury. Okrajově se zaměříme také na soudobou
architekturu v Rusku, koloniích, a USA. Na příkladu nejvýznamnějších, i méně známých staveb se pokusíme o
rozkrytí složitých ideových vazeb středoevropské architektury. Pokusíme se srovnat tehdejší tvorbu autorů českých,
německých a židovských, se specifiky jejich architektonického projevu. V architektuře metropolí sousedních států
se pak pokusíme hledat vzory pro současnou tvorbu v Čechách.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a nejdůležitějšími památkami daného období na území českých zemí, a jejich následné zařazení do kontextu středoevropské, evropské, a světové architektury

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)
Literatura:

Dobroslav Líbal: Architektura. In: Emanuel Poche (ed.): Čtvero knih o Praze IV. Praha národního probuzení. Praha 1982

Taťána Petrasová: Architektura „státního“ klasicismu, palladiánského neoklasicismu a počátků romantického historismu. In: Dějiny českého výtvarného umění 1780 / 1890 (III/1), Praha 2001, s. 28 - 60

Jiří Kuthan: Aristokratická sídla období klasicismu. Praha 1999

Jindřich Vybíral: Inženýrská architektura a užitkové stavby klasicismu.

Čechy 1780 - 1840 In: Dějiny českého výtvarného umění 1780 / 1890 (III/1)

Praha 2001, s. 61 - 63

Pavel Zatloukal: Architektura neoklasicismu. In. Dějiny českého výtvarného umění 1780 / 1890 (III/1), Praha 2001, s. 191 - 208

Pavel Zatloukal: Architektura romantického historismu. In. Morava 1840 - 1860 Dějiny českého výtvarného umění 1780 / 1890 (III/2), Praha 2001, s. 17 - 27

Mojmír Horyna: Architektura přísného a pozdního historismu. Čechy 1860 - 1890

In. Dějiny českého výtvarného umění 1780 / 1890 (III/2), Praha 2001, s. 133 - 2002

Jindřich Vybíral: Století dědiců a zakladatelů.

Architektura Jižních Čech v období historismu. Praha 1999

Jiří Kuthan: Aristokratická sídla v období romantismu. Praha 2001

Pavel Zatloukal: Příběhy z dlouhého století.

Architektura z let 1750 - 1918 na Moravě a ve Slezsku. Brno 2002

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)

Zkouška probíhá ústní formou a vyžaduje se znalost probrané látky, t.j. vývoj architektury 19. a počátku 20. století.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html