SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Czech and Central European Renaissance 1 - KDKU227
Title in English: Česká a středoevropská renesance 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (18.01.2019)
The subject is focused on architecture, painting, sculpture and art craft in Bohemia during the period of the Jagiellons and first Habsburgs, of the age of Renaissance and Mannerism. The lectures deal with the European context of the renaissance, the phenomenon of humanism and the stylistic and cultural prerequisites that have contributed to the formation of the cultural and artistic environment in our country. Emphasis is placed on ways of artistic representation of rulers, nobility, church and burgess. An imagery material is an integral part of the lectures.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (29.09.2016)


* Základní studijní literatura a studijní pomůcky:

J. Bialostocki: The Art of the Renaissance in Eastern Europe. Oxford 1976.
Bialostocki, Jan - Spätmittelalter und Beginnende Neuzeit, Propyläen Kunstgeschichte, Bd. 7, Frankfurt am Main/Wien/Berlin 1985.
Kauffmann, Georg - Die Kunst des 16. Jahrhunderts, Propyläen Kunstgeschichte, Bd. 8,
Frankfurt am Main/Wien/Berlin 1984.
Dějiny českého výtvarného umění I/2, kolektiv autorů, Praha 1984.
Dějiny českého výtvarného umění II/1, kolektiv autorů, Praha 1989.
Renaissance in Böhmen, Ferdinand Seib (ed.) a kol., München 1985.
Die Kunst der Renaissance und des Manierismus in Böhmen, Hořejší, Jiřina, Krčálová, Jarmila a kol., Prag 1979.
Praha na úsvitu nových dějin. Čtvero knih o Praze, Emanuel Poche a kol., Praha 1988.
Hlobil, Ivo - Petrů, Eduard, Humanismus a raná renesance na Moravě, Praha 1992.
Šamánková, Eva, Architektura české renesance, Praha 1961.

* Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
- na další literaturu bude průběžně upozorňováno při přednáškách
E. Panofsky: Das Leben und die Kunst Albrecht Dürers. München 1978. (angl. orig: The life and art of Albrecht Dürer, Princeton Univ. Pr. 1955.)
P. Preiss: Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha 1974.
R. Wittkower: Architectural Principles in the Age of Humanism
Pešina, Jaroslav, Česká malba pozdní gotiky a renesance 1450-1550, Praha 1950.
Pešina, Jaroslav, Paralipomena k dějinám českého malířství pozdní gotiky a renesance : osm kapitol dodatků a oprav k české malbě deskové 1450-1550. I, in: Umění 1967, s. 217-259; 325-376.
Baldas - Feuchtmüller, Renaissance in Österreich, Wien-Hanower 1966.
Benesch, Otto - The Art of The Renaissance in Northern Europe, Cambridge 1947.
Die Kunst der Donauschule, Alfred Stange (Hsg.), Linz 1965. Katalog výstavy.
Frejková, O., Palladianismus v české renesanci, Praha 1941.
Krčálová, Jarmila, Centrální stavby české renesance, Praha 1974.
Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526), Josef Petráň, Václav Mencl, Jaromír Homolka a kol., Praha 1978.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (29.09.2016)

Znalost přednášeného, plus dobrá orienatce v dějinách umění mezi lety 1490 a 1620 ve střední Evropě s důrazem na české země v rozsahu obpovídajícícm akademickým Dějinám českého výtvarného umění příslušného dílu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html