SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Seminar in the Baroque 2 - KDKU213
Title in English: Výběrový seminář umění v době baroka 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2014
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (29.08.2016)
This seminar is focused on study visits to Baroque monuments in Prague and in Bohemia. Students will get acquainted with architecture as well as with painting and sculpture. Emphasis is put on the analysis and interpretation of the works of art within the artistic context of the time.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (02.02.2019)


Dvorský, Jiří (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1,2 (kol. autorů). Praha 1989

Fejtová, Olga - Ledvinka, Václav - Pešek, Jiří (edd.), Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby, Documenta Pragensia XXVIII, Praha 2009

Horyna, Mojmír - Kučera, Jaroslav, Dientzenhoferové. Praha 1998

Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho kruhu. Praha 1989

Krsek, Ivo - Kudělka, Zdeněk - Stehlík, Miloš - Válka, Josef, Dějiny umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996

Ledvinka, Václav - Mráz, Bohumír - Vlnas, Vít, Pražské paláce, Praha 1995

Macek, Petr - Biegel, Richard - Bachtík, Jakub, Barokní architektura v Čechách, Praha 2015

Mádl, Martin - Šeferisová Loudová, Michaela -Wörgötter, Zora (eds.), Baroque Ceeling Painting in Central Europe / Baroce Deckenmalerei in Mitteleuropa, Proceeding of the International Konference, Brno - Pratur, 27th of September - 1st of October 2005, Praha 2007

Neumann, Jaromír, Český barok. Praha 1974

Neumann, Jaromír, Karel Škréta 1610-1674. Katalog. Praha 1974

Neumann, Jaromír, Škrétové. Praha 2000

Poche, Emanuel - Preiss, Pavel, Pražské paláce, Praha 1973

Poche, Emanuel, (ed.), Praha na úsvitu nových dějin (Čtvero knih o Praze), Architektura - sochařství - malířství - umělecké řemeslo. Praha 1988

Preiss, Pavel - Horyna, Mojmír - Zahradník, Pavel, Zámek Trója u Prahy. Dějiny, stavba, plastika a malba II., Praha - Litomyšl 2000

Preiss, Pavel, Italští umělci v Praze, Praha 1986

Stolárová, Lenka - Vlnas, Vít (edd.), Karel Škréta (1610-1674): Doba a dílo, Praha 2010

Togner, Milan, Barokní malířství v Olomouci. Olomouc 2010

Vilímková Milada, Stavitelé paláců a chrámů. Praha 1986

Vlček, Pavel - Havlová, Ester, Praha 1610-1700. Praha 1998

Vlček, Pavel - Sommer, Petr - Foltýn, Dušan, Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997

Vlnas, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha 2001

Vlnas, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Katalog výstavy. Praha 2001

 

 


Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (20.03.2018)

Podmínkou k získání zápočtu za letní semestr je pravidelná docházka, dále odevzdání seminární práce o rozsahu cca 10-15 normostran. Téma dle výběru, v návaznosti na ústní referát prezentovaný na semináři.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html