SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Seminar in the Baroque 1 - KDKU212
Title in English: Výběrový seminář umění v době baroka 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (29.08.2016)
This seminar is focused on study visits to Baroque monuments in Prague and in Bohemia. Students will get acquainted with architecture as well as with painting and sculpture. Emphasis is put on the analysis and interpretation of the works of art within the artistic context of the time.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (01.08.2016)

Cílem semináře je seznámit studenty s barokními památkami Prahy (i v Čechách), naučit se analyzovat a interpetovat umělecké dílo v dobovém kontextu.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (28.08.2018)

 

Pražská topografie

Hammerschmidt, Johann Florián, Prodromus Gloriae Pragenae, Pragae 1723

Schaller, Jaroslav, Beschreibung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag I-IV, Praha 1794-97

Schottky, Julius Max, Prag wie es war und ist, Praha 1830

Tomek, W., W., Základy starého místopisu pražského I-IV, Praha 1866-72

Ekert, František, Posvátná místa královského hlavního města Prahy, I, II, Praha 1883-84

Ruth, František, Kronika královské Prahy a obcí sousedních, I-III, Praha 1903-1904

Teige, J., Základy starého místopisu pražského I-II, Praha 1910, 1915

Stefan, Oldřich, Pražské kostely, Praha 1936

Baťková Růžena (ed.), Umělecké památky Prahy. Nové Město - Vyšehrad, Praha 1998

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Staré Město - Josefov, Praha 1996

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Malá Strana, Praha 1999

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Velká Praha A/L, Praha 2012

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Velká Praha M/Ž, 1. Malešice - Újezd u Průhonic, Praha 2017

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Velká Praha M/Ž, 2. Veleslavín - Žižkov, Praha 2017

 

Slavíček, Lubomír, Pražský "cicerone" Jan Quirin Jahn, in: Royt, Jan - Nevímová, Petra (eds.), Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Praha 2005, s. 26-37

Mádl, Martin / Marešová, Jana, Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce: poznámky z osmi pražských kostelů, in: Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Kroupa, Jiří / Šeferisová Loudová, Michaela / Konečný, Lubomír (eds.), Brno 2009, s. 85-102

 

Čechy

Poche Em. a kol., Umělecké památky Čech, 4 sv., Praha

 

Barokní architektura, sochařství, malířství (výběr literatury)

Blažíček, Oldřich J., Pražská plastika raného rokoka. Praha 1945

Blažíček, Oldřich J., Sochařství baroka v Čechách. Praha 1958

Blažíček, Oldřich J., Umění baroku v Čechách. Praha 1971

Blažíček, Oldřich J. - Preiss Pavel - Hejdová Dagmar, Kunst des Barock in Böhmen. Recklinghausen 1977

Blažíček, Oldřich J., Jan Jiří Bendl, výběr řezeb pražského sochaře raného baroka. Katalog NG, Praha 1982

Blažíček, Oldřich J., Ferdinand Brokof. Praha 1986

Horyna, Mojmír - Kučera, Jaroslav, Dientzenhoferové. Praha 1998

Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu. Praha 1989

Kořán, Ivo, Braunové. Praha 1999

Neumann, Jaromír, Malířství 17. století v Čechách. Barokní realismus. Praha 1951

Neumann, Jaromír, Český barok. Praha 1974

Neumann, Jaromír, Karel Škréta 1610-1674. Katalog. Praha 1974

Neumann, Jaromír, Škrétové. Praha 2000

Novotný, Karel - Poche, Emanuel, Karlův most. Praha 1947

Poche, Emanuel, Matyáš Bernard Braun. 2.vyd. Praha 1986

Poche, Emanuel, (ed.), Praha na úsvitu nových dějin (Čtvero knih o Praze), Architektura - sochařství - malířství - umělecké řemeslo. Praha 1988

Preiss, Pavel, Italští umělci v Praze. Praha 1986

Preiss, Pavel, Václav Vavřinec Reiner. Praha 1970

Preiss, Pavel, Václav Vavřinec Reiner. Praha 2013

Stolárová, Lenka - Vlnas, Vít (edd.), Karel Škréta (1610-1674): Doba a dílo, Praha 2010

Stolárová, Lenka - Vít Vlnas, (edd.), Karel Škréta (1610-1674): Studie a dokumenty, Praha 2011

Stolárová, Lenka (ed.), Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě, Praha 2011

Swoboda, K. M. (ed.), Barock in Böhmen. München 1964

Šroněk, Jiří, Jan Jiří Heinsch. Praha 2006

Štech, Václav V., Československé malířství a sochařství nové doby. Praha 1938-1939

Vilímková, Milada - Preiss, Pavel, Ve znamení břevna a růže. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Praha 1989

Vilímková Milada, Stavitelé paláců a chrámů. Praha 1986

Vlček, Pavel - Havlová, Ester, Praha 1610-1700. Praha 1998

Vlček, Pavel - Sommer, Petr - Foltýn, Dušan, Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997

Vlček, Pavel: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004

Vlnas, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha 2001

Vlnas, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Katalog výstavy. Praha 2001

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (18.10.2018)

16. 10. – restaurování obrazu Proměnění Páně od J. J. Heringa

23. 10. – výuka se nekoná

30. 10. – referát:  Trojský zámek – architektura (Srpová)

                                        - sochařství

 6. 11. – referát: Trojský zámek – malířská výzdoba, hlavní sál (Vicany)

13. 11. – referát: Tuchoměřice – G. D. Orsi ve službách SI (datum exkurze bude upřesněn)

20. 11. – referát: Klementinum – malířské cykly na chodbách (Večeře)

27. 11. – kostel Nejsv. Salvátora – soch.výzdoba J. J. Bendla (Polonyiová)

4. 12. – referát: kostel sv. Ignáce – Carlo Lurago ve službách SI (Micková)

11. 12. – referát: Šternberské univerzitní teze (Drdáková)

18. 12. – referát: SI a sochařská výzdoba Karlova mostu (Uksová)

8. 1. – referát: Jan Jiří Heinsch ve službách SI

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (28.08.2018)

Podmínkou k udělení zápočtu za zimní semestr je aktivní účast na semináři a dodat jednostránkový sylabus předneseného referátu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html