Profan iconography 2 - KDKU129
Title: Profánní ikonografie 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (28.01.2020)
This course covers the topic of secular iconography in the visual arts from the classical antiquity to the 20th century. Attention will be paid to classical mythology, allegories, personifications, basics of emblematics, intermingling of secular and sacred iconography at selected works of art.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Jana Jansová (03.02.2020)

The aim of the course is to acquire the basic knowledge of profane iconography in fine art.

Literature
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (28.01.2020)

Prameny:

Publius Ovidius Naso: Proměny / Metamorfózy, jakékoli vydání.

 Dante: Božská komedie, jakékoli vydání.

Giovanni Boccaccio: Dekameron, jakékoli vydání.

Cesare Ripa: Iconologia, jakékoli vydání.

 

 

Literatury:

Gerhard, Fink: Kdo je kdo v antické mytologii, Praha 2004

James Hall: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991

Lubomír Konečný: Mezi textem a obrazem : miscellanea z historie emblematiky. Praha : Národní Knihovna České Republiky 2002

Bořek Neškudla: Encyklopedie řeckých bohů a mýtů, Praha 2003

Andor Pigler: Barockthemen, eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts, I-II, Budapest 1974

Roelof van Straten: Einführung in die Ikonographie. Berlin 1989

Carsten-Peter Warncke: Symbol, Emblem, Allegorie : die zweite Sprache der Bilder. Köln: Deubner Verlag für Kunst, Theorie & Praxis, 2005

Rudolf Wittkower: Allegorie und der Wandel der Symbole in die Antike und Renaissance. Köln 1983

Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí, Praha 1965

 

Výběrová literatura:

Arthur Henkel /Alfred Schöne (eds.): Emblemata : Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Sonderausgabe. Stuttgart 1978

Radka Miltová: Mezi zalíbením a zavržením. Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě. Brno 2009

Radka Nokkala Miltová: Ve společenství bohů a hrdinů: Mýty antického světa v české a moravské nástěnné malbě šlechtických venkovských sídel v letech 1650-1690. Praha 2017

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (23.01.2020)

Subject is concluded by written test in which photos of selected artworks according to the syllabus will be shown. 

Course completion requirements
Last update: Mgr. Jana Jansová (03.02.2020)

successful completion of the final test