SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Seminar on Modern Literature 2 - KDKU115
Title in English: Seminář moderní literatury 2
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Daniel Rejman
Teacher(s): doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (12.04.2018)
V letním semestru budou obsahovým námětem semináře témata spojená s
kanonickými díly světové literatury – nejzásadnějšími publikacemi, které
anticipovaly a utvářely směry dějin literárního umění. Diskuze budou mimo jiné
probíhat nad způsoby, jakými vybrané spisy rezonovaly v jednotlivých dějinných
etapách. Frekventanti se pokusí díla zasadit na osu kontinuity historického vývoje,
tedy nacházet inspirační linky u předchůdců a také vliv na mladší pokračovatele.
Pozornost bude též věnována vznikání a proměnám některých seznamů
stěžejních literárních textů a jejich vedlejším kontextům.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (08.02.2017)

Cílem semináře bude na konkrétních příkladech mapovat ambivalentní vztah literárního braku k vysoké kultuře,spatřovat hranice mezi nimi a odhalovat jejich vzájemné inspirační vlivy.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Zdeňka Čekalová (30.01.2013)

-         Červenka, M.: Fikční světy lyriky, Praha 2003

-         Červenka, M.: Významová výstavba literárního díla, Praha 1992

-         Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20.století, Praha 2001

-         Ingarden, R.: Umělecké dílo literární, Praha 1989

-         Mukařovský, J.: Kapitoly z české poetiky I,II,III, Praha , 1941, 1941,1948

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Zdeňka Čekalová (30.01.2013)

Pro udělení zápočtu  je nutná orientace v prostoru české a světové literatury; ta je ověřována formou otázek během přednášek k daným tematickým okruhům. Základem je pochopení literárních dějin jako inspirace ve spojitosti umění a křesťanské víry.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html