SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Seminar on Medieval Literature 2 - KDKU113
Title in English: Seminář středověké literatury 2
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Augustin Čepelák
Teacher(s): doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Incompatibility : KLIT019
Is incompatible with: KLIT019
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (23.01.2019)

V semináři v LS se budeme věnovat divadlu, tentokrát spojíme středověký literární seminář se seminářem humanistickým. Nastudujeme vybranou středověkou velikonoční hru v úpravě z pohusitského období, kterou veřejně předvedeme v dubnu 2019 (o Velikonocích). Příprava divadelního představení a jeho realizace nám může pomoci se hlouběji ponořit do světa středověkých a raně novověkých literárních textů. Teprve opakované čtení nebo hlasité proslovení textů mnohdy pomáhá otevřít nebo pochopit další hodnoty literáního díla. Není náhodné, že nastudování divadla a jeho realizaci zařadili do svého výukového systému nejvýznamnější osobnosti humanistické, barokní i obrozenské pedagogiky. Realizací jedné z lidových her se zároveň přiblížíme světu studentů 15. století, kteří jsou mnohdy autory i realizátory těchto her. Není zapotřebí, abyste měli předchozí herecké zkušenosti, středověká i raně novověká dramata vyžadují jiný typ herectví, než jaký známe z divadla nebo z televize, ten dnes vlastně nikdo neovládá, takže Vaše určitá neumělost může být naopak předností. Uvedená aktivita je zároveň vynikajícím prostředkem ke zlepšení rétorických schopností každého studenta.

Seminář humanistické a barokní literatury se tedy bude v LS doplňovat se seminářem z literatury středověké. Hlavní část zkoušení pašijové hry bude probíhat v úterý večer od 17,00 (seminář humanistické a barokní literatury), úterní ranní seminář od 8,30 je určen pro ty, kteří chtějí hrát, ale v úterý navečer nemohou. Ráno a večer budeme zkoušet dvě různé části téže hry a až koncem března je spojíme do jednoho celku. Těším se na Vás.

The optional seminar deals with selected issues and topics of the Czech medieval literature, topics vary each semester and they are not repeated at least during the five years.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (05.11.2018)

 

V LS 2018/19 je vzhledem ke spojení humanistického a STŘEDOVĚKÉHO LITERÁRNÍHO SEMINÁŘE STEJNÁ jako u semináře z humanistické a barokní literatury 2:

Alena Jakubcová a kol., Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století, Praha  2007

Zdeněk Kalista, Selské čili sousedské hry českého baroka, Praha 1942

Josef Hrabák, Lidové drama pobělohorské, Praha 1951

Ludmila Sochorová, Souseské divadlo českého obrození, Praha 1987

Julius Fejfalík, Lidové hry z Moravy (ed. Jaroslav Kolár), Praha 1987

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (05.11.2018)

1. Společný výběr hry, rozdělení rolí. 2. -4. Tematické přednáška k vybrané hře. 5.-10. Zkoušení divadelního představení 11. -12. Veřejná prezentace hry.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (05.11.2018)

1. Naprosto nezbytná účast všech přítomných na všech seminářích, omlouvá pouze těžká nemoc, při zkoušení divadla každá absence výrazně komplikuje práci.

2. Naučit se text přidělené role a tuto roli zahrát. Nepotřebujete předchozí herecké zkušenosti, divadlo 15. století vychází z jiných principů herectví než současné divadelní produkce.

3. Vyhradit si čas pro veřejná představení (2-3).

Absence nebudou tolerovány, seminář není vhodný pro ty, kteří chtějí takřka zadarmo získat zápočet.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html