SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Applied Propedeutic Seminar of Art History - KDKU087
Title: Aplikovaný proseminář
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (03.02.2020)
Předmět doplňuje Proseminář dějin křesťanského umění I, II, přičemž je zaměřen na aplikaci získaných znalostí základního metodického a terminologického aparátu dějin umění v praxi a na prohloubení schopností samostatné práce s literaturou a s prameny. V průběhu výuky se studenti aktivně účastní cvičení, exkurzí do stálých expozic galerií, muzeí či příležitostných výstav nebo k významným uměleckým památkám. Práce se bude odehrávat zejména v terénu.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (03.02.2020)

Cílem předmětu je zprostředkovat v praxi poznatky týkající se nejrůznějších metod a přístupů ke zkoumání uměleckých děl tak, aby studenti dovedli kriticky nahlížet dosavadní poznatky z literatury a dokázali samostatně časově zařadit a zhodnotit umělecká díla v základních rysech formální analýzy i obsahového výkladu. 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (03.02.2020)

Volitelná literatura:

Slovníky všeobecné:

Baleka, Jan: Výtvarné umění. Výkladový slovník, Praha 1997
Blažíček, Oldřich. J. - Kropáček, Jiří: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
Encyklopedie českého výtvarného umění. ed. Emanuel Poche. Praha 1975
Nová encyklopedie českého výtvarného umění - dodatky. Praha 2006
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, díl 1-2. Praha 1995
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců I - XXI. Praha 1995 - 2010
Toman, Prokop: Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců. Praha 1947
Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. Praha 1936

Architektura:

Durdík, Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004
Herout Jaroslav: Staletí kolem nás, Praha 1981
Herout, Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek. Praha 1994
Koch, Wilfred: Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.
Pier Luigi Nervi a kolektiv: Weltgeschichte der Architektur (14. svazků). Milán / Stuttgart 1974 - 1977
Svoboda, Ladislav a kolektiv: Encyklopedie českých tvrzí I. - III. Praha 1997 - 2005
Syrový, Bohuslav: Architektura - naučný slovník. Praha 1961
Syrový, Bohuslav: Architektura - Oborové encyklopedie SNTL. Praha 1972
Syrový, Bohuslav: Architektura svědectví dob. Praha 1987
Vlček, Pavel a kolektiv: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997
Vlček, Pavel: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 2001

Techniky výtvarného umění

Historické technologie:

Cennino Cennini: Il Libro dell´ Arte, 1437, české vydání Kniha o umění středověku, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1946.
Leon B. Alberti: Della Pittura, 1435, Della Sculptura, 1464, české vydání knihy: O malbě, O soše, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1947.
Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura, české? vydání Úvahy o malířství, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1941.
Winter, Zikmund: Český průmysl a obchod v 16. věku. Praha 1913, 538-563

Malířské techniky:

Engelmüller, Ferdinand: Cesty k malířskému umění, Praha 1959
Hégr, Miloslav: Technika malířského umění. Praha 1941.
Hégr, Miloslav: Výstavba obrazu z výtvarného hlediska, Praha 1944.
Kadeřávek, František: Geometrie a umění v dobách minulých, Praha 1935.
Kiplik, D. I.: Technika malby, Praha 1952
Krejča, Aleš: Technika kresby, Praha 1994
Petr, František: Malířské techniky, Praha 1926.
Petr, František: Olejomalba a enkaustika, Praha 1930
Slánský, Bohuslav: Technika malby, díl I., Praha 1953, díl II., Praha 1956
Slánský, Bohuslav: Technika v malířské? tvorbě, Praha 1976
Volavka, Vojtěch: Malířský rukopis ve francouzském obraze nové? doby, Praha 1934
Zrzavý, Jan: Anatomie pro výtvarníky, Praha 1977

Grafické techniky, kresba:

Bouda, Cyril: Grafické techniky, Praha 1979
Fikary, Robert: Přehled grafických technik, Praha 1955
Houra, Miroslav: Jak se dívat na grafiku, Praha 1971
Juna, Zdeněk: Lept a příbuzné techniky, Praha 1954
Kopta, František: Hlubotisk, Praha 1950
Krejča, Aleš: Grafické techniky, Praha 1994
Kubas, Jozef: Techniky umeleckej grafiky, Bratislava 1959
Marco, Jindřich: O grafice, Praha 1981
Novák, Artur: Klíček ke grafickému umění, Praha 1946
Rambousek, Jan: Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky, Praha 1957
Rambousek, Jan: Litografie a ofset, Praha 1948
Rambousek, Jan: Slovník a receptář malíře a grafika, Praha 1954
Teissig, Karel: Techniky kresby, Praha 1995
Teissig, Karel / Hrdina, Ivan: O kresbě, základy kreslířských technik, Praha 1982

Sochařské techniky:

Fajt, Jiří / Sršeň, Lubomír: Katalog Lapidária Národního muzea v Praze. Praha 1993
Kadeřávek, František: Reliéf, příručka pro sochaře a a

sochařského umění, Praha 1953
Volavka, Vojtěch: O soše, Praha 1959

Techniky uměleckého řemesla a keramiky:

Bárta, Rudolf: Sklářství a keramika, Praha 1952
Braunová, Alena: Kouzlo keramiky a porcelánu, Praha 1978
Černohorský, Karel: Československá lidová keramika : příspěvky k soubornému studiu , Praha 1930 (též in: Národopisný Věstník Českoslovanský, roč. XXIV., č. 1-4)
Černohorský, Karel: Moravská lidová keramika, Praha 1941
Jiřík, František Xaver: Porculán, Praha 1925
Jiřík, František Xaver: Týnecká kamenina, Praha 1927
Josef Bubeníček: Vývoj keramiky v Evropě, Praha 2002
Konečný, Milan: Česká keramika, rukojeť keramického průmyslu v Čechách 1748-1948, Praha 2003
Landsfeld, Heřman: Lidové hrnčířství a džbánkařství, Praha 1950
Rada, Pravoslav: Jak se dělá keramika, Praha 1963
Rada, Pravoslav: Kniha o technikách keramiky, Praha 1956
Rada, Pravoslav: Technika keramiky, Praha 1995

Základní přehledové práce k dějinám umění:

Chatelet, Albert a kol.: Světové dějiny umění. Larousse. Praha 1990
Dějiny českého výtvarného umění, I/1, I/2 Praha 1984
Dějiny českého výtvarného umění, II/1,II/2 Praha 1995
Dějiny českého výtvarného umění, IV/1,IV/2 Praha 1998
Umění a lidstvo. Larousse, díl 1-4 Praha 1967-1974
Matějček Antonín: Dějiny umění, díl 1-6 Praha 1936
Umění světa, díl 1-9 Praha 1970-1981

Slovníky hagiografie, ikonografie a liturgiky:

Adam, Adolf: Liturgický rok. Praha 1999
Bohemia sancta. Životopisy českých světců a přátel Božích, Praha 1989
Braun, Joseph: Der christliche Altar, München 1924
Braun, Joseph: Die liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit, Freiburg 1924
Braun, Joseph: Liturgisches Handlexikon, Regensburg 1924
Braun, Joseph: Tracht und Atribute der heiligen in der deutschen Kunst. Stuttgart 1943
Doering, Oscar / Bauer, Lorenz: Der christliche Altar, Paderborn 1928
Douglas, D.J. (ed..): Nový biblický slovník. Praha 1996
Ekert, František: Církev vítězná, Životy svatých a světic Božích I-IV, Praha 1892-1899
Foltynovský, Josef: Liturgika, Olomouc 1936
Hakl, Bohumil F.: Liturgika, Praha 1893
Hall, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991
Jirásko, Luděk: Církevní řády a kongregace v českých zemích, Praha 1991
Kupka, Josef: O církevním roce. Praha 1907
Kupka, Josef: O mši svaté, Praha 1899
Ludvík Skružný: Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených. Čelákovice 1996
Pfleiderer, Rudolf: Atributy světců, Praha 1992
Podlaha, Antonín: Český slovník bohovědný, díly I.-IV. (díly A-H). Praha 1912-1930
Podlaha, Antonín: Katolická liturgika, Praha 1928
Remešová, Věra: Ikonografie a atributy svatých, Praha 1990
Royt, Jan / Šedinová, Hana: Slovník symbolu, Praha 1998
Royt, Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006
Ryneš, Václav: Atributy světců, Roztoky 1971
Ryneš, Václav: Světci v umění, Roztoky 1971
Šidlovský, Evermod G.: Svět liturgie. Praha 1991
Vondruška, I.: Životopisy svatých, 4 díly. Praha 1930-1932

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (03.02.2020)

Poaždavkem k úspěšnému absolvování předmětu je přednesní referátu na dané téma, odevzdání jeho písemné formy, dále aktivní účast na hodinách a docházka minimálně v rozmezí 75% výukových hodin.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (20.02.2020)

Časový harmonogram:

20.2. Cvičení, rozdělení referátů a vytvoření harmonogramu LS

27.2. Není výuka; studenti si připravují referáty

5.3. Referát a diskuse - Andrea Balázs (Vitruvius: Deset knih o architektuře), cvičení

12.3. Referát a diskuse - Karolína Damaschková (Baldassare Castiglione: Dvořan), cvičení

19.3. Referát a diskuse - Maria Lukutina (Giorgio Vasari: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů), cvičení

26.3. Diskuse na téma Jackob Burckhardt: Renesanční kultura v Itálii (Die Kultur der Renaissance in Italien, 1860); Heinrich Wölfflin: Klasické umění. Úvod do italské renesance. Praha 1912 a cvičení

2.4. Referát a diskuse - Anna Amedea Pavlovaa Martina Kovářová (Erwin Panofsky: Význam ve výtvarném umění, Praha 2013 (2. vyd.), cvičení

16.4. Referát a diskuse - Petr Bahník (Alois Riegel: Moderní památková péče, Praha 2003), cvičení

23.4. Referát a diskuse - Eliška Eichlerová (?) (Rudolf Wittkower: El Greco´s Language of Gesture), cvičení

30.4. Exkurze do jižních Čech / výuka odpadá

14.5. Referát a diskuse -

21.5. Referát a diskuse -

 

Volná témata na referáty:

Gaius Plinius st.: Naturalis historia, Kniha 35. O malířství, barvách a plastice a 36. O sochařství a stavbách. Praha 1973

Cennino Cennini: Kniha o umění středověku. Praha 1946

Leon Battista Alberti: O malbě, O soše. Praha 1947

Jackob Burckhardt: Renesanční kultura v Itálii (Die Kultur der Renaissance in Italien, 1860) kapitola XY

Heinrich Wölfflin: Klasické umění. Úvod do italské renesance. Praha 1912 (s. 237-349)

Hans Sedlmair: Demolovaná krása

Max Dvořák: Italské umění od renesance k baroku

Bernard Berenson: Rudiments of connoisseurship : study and criticism of Italian art / Bernard Berenson. New York : Schocken Books, 1962.

Aby Warburg: Italienische Kunst und Internazionale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferrara

Keith Moxey: Melancholie Erwina Panowského. In: Ladislav KESNER (ed.): Vizuální teorie. Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Praha 2005 (2.Vydání), 235-250

Rudolf Wittkower: El Greco´s Language of Gesture

Ernst Hans Gombrich: Umění a iluze

Henry Maguire: Art and Eloquence in Byzantium

Ernst Cassirer: Filosofie symbolických forem. Praha 1996 (I-II) (sociální dějiny umění)

Michael Baxandal: Inteligence obrazu a jazyk dějin umění. Výbor z textů, Milena Bartlová (ed.)

Jan Białostocki: Das Modusproblem in den bildenden Künsten: Zur Vorgeschichte und zum Nachleben des"Modusbriefes" von Nicolas Poussin

P. Francastel: Figura a místo. Vizuální řád v italském malířství 15.století, Praha 1984 (strukturalisms)

Michelle Foucault: Slova a věci. Brno 2007, Kap. Dvořané, s. 9-18.

Dalibor Veselý: Architektura ve věku rozdělené reprezentace. Problém tvořivosti ve stínu produkce. Praha 2009

Walter Benjamin: Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti. In: Walter Benjamin: Dílo a jeho zdroj, Praha 1979.

David Freedberg: Zobrazování a realita. In: Ladislav Kesner (ed.): Vizuální teorie. Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Praha 2005 (2.Vydání), 169-187. (pasáž z knihy David Freedberg: Power of Images. Chicago 1989, 429-441)

Christopher S. Wood: Anachronic Renaissance nebo Albrecht Altdorfer and the Origin of Landscape

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html