SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Applied Propedeutic Seminar of Art History - KDKU087
Title in English: Aplikovaný proseminář
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (31.01.2019)
Předmět doplňuje Proseminář dějin křesťanského umění I, II, přičemž je zaměřen na aplikaci získaných znalostí základního metodického a terminologického aparátu dějin umění v praxi a na prohloubení schopností samostatné práce s literaturou a s prameny. V průběhu výuky se studenti aktivně účastní cvičení, exkurzí do stálých expozic galerií, muzeí či příležitostných výstav nebo k významným uměleckým památkám. Práce se bude odehrávat zejména v terénu. Cílem je zprostředkovat v praxi poznatky týkající se nejrůznějších metod a přístupů ke zkoumání uměleckých děl tak, aby studenti dovedli kriticky nahlížet dosavadní poznatky z literatury a dokázali samostatně časově zařadit a zhodnotit umělecká díla v základních rysech formální analýzy i obsahového výkladu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html