SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
History of Christina Arts and Iconography 2 - KDKU085
Title: Dějiny křesťanského umění a ikonografie 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2017 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Co-requisite : KDKU084
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Jansová (01.03.2019)
The aim of History of Christian Art and Iconography lectures is to initiate the students in the knowledge of church
monuments. The two-semestral course would be partly in the form of seminars in the field.
Literature -
Last update: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. (24.10.2019)

Recommended literature:

Herout Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978
Líbal Dobroslav: Architektura. In: Emanuel Poche (ed.): Čtvero knih o Praze IV. Praha národního probuzení, Praha 1982
Dějiny českého výtvarného umění I/2, kolektiv autorů, Praha 1984
Dějiny českého výtvarného umění II/1, kolektiv autorů, Praha 1989
Poche Emanuel, (ed.): Praha na úsvitu nových dějin (Čtvero knih o Praze), Architektura - sochařství - malířství - umělecké řemeslo, Praha 1988
Baťková Růžena; Vlček Pavel (ed.): Umělecké památky Prahy - 4 díly, Academia, Praha 1998
Blažíček Oldřich J., Kropáček Jiří: Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991
Vlček Pavel a kolektiv: Umělecké památky Prahy / Pražský Hrad a Hradčany, Praha 2000
Dvořák Max: Katechismus památkové péče, Praha 2004
Kuthan Jiří, Royt Jan: Katedrála sv. Víta, Praha 2011

Rulíšek Hynek: Slovník křesťanské ikonografie, Karamášek 2006
Royt Jan: Slovník biblické ikonografie, Karolinum 2006
Lexikon der christlichen Ikonographie. Hrsg. von Engelbert Kirschbaum <https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Kirschbaum> (Bände 1-4) und Wolfgang Braunfels <https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Braunfels> (Bände 5-8). 8 Bände. Herder, Freiburg im Breisgau u.a. 1968-1976

 

 
Compulsory literature:

Ekert František: Posvátná místa král .hl. města Prahy, sv. I. a II., Praha 1883 (nové vydání 1996)

Podlaha Antonín: Posvátná místa Království českého, I.- VII. díl, Praha 1910


Poche, Em. (ed): Umělecké památky Čech - 4 díly, Academia, Praha 1977

Šidlovský Evermod Gejza: Svět liturgie, klášter premonstrátů na Strahově 1991

Filip Aleš, Hradská Helena (eds.): O křesťanské výtvarné kultuře, Biskupství brněnské 2006

 

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Jana Jansová (03.02.2020)

Depending on the number of applicants, each will deliver (once or twice) an oral presentation in the chosen object. Individual places will be arranged at the first lecture, visits to the buildings will be operative according to the possibilities of the owners.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html