SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
History of Christina Arts and Iconography 2 - KDKU085
Title in English: Dějiny křesťanského umění a ikonografie 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Co-requisite : KDKU084
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (01.03.2019)
The aim of History of Christian Art and Iconography lectures is to initiate the students in the knowledge of church
monuments. The two-semestral course would be partly in the form of seminars in the field.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (01.03.2019)

Doporučená literatura:

Ekert František: Posvátná místa král .hl. města Prahy, sv. I. a II., Praha 1883 (nové vydání 1996)

Podlaha Antonín: Posvátná místa Království českého, I.- VII. díl, Praha 1910

Poche, Em. (ed): Umělecké památky Čech - 4 díly, Academia, Praha 1977

Herout Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978

Líbal Dobroslav: Architektura. In: Emanuel Poche (ed.): Čtvero knih o Praze IV. Praha národního probuzení, Praha 1982

Dějiny českého výtvarného umění I/2, kolektiv autorů, Praha 1984

Dějiny českého výtvarného umění II/1, kolektiv autorů, Praha 1989

Poche Emanuel, (ed.): Praha na úsvitu nových dějin (Čtvero knih o Praze), Architektura - sochařství - malířství - umělecké řemeslo, Praha 1988

Baťková Růžena; Vlček Pavel (ed.): Umělecké památky Prahy - 4 díly, Academia, Praha 1998

Blažíček Oldřich J., Kropáček Jiří: Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991

Vlček Pavel a kolektiv: Umělecké památky Prahy / Pražský Hrad a Hradčany, Praha 2000

Dvořák Max: Katechismus památkové péče, Praha 2004

Filip Aleš, Hradská Helena (eds.): O křesťanské výtvarné kultuře, Biskupství brněnské 2006

Kuthan Jiří, Royt Jan: Katedrála sv. Víta, Praha 2011

Šidlovský Evermod Gejza: Svět liturgie, klášter premonstrátů na Strahově 1991

Rulíšek Hynek: Slovník křesťanské ikonografie, Karamášek 2006

Royt Jan: Slovník biblické ikonografie, Karolinum 2006

Lexikon der christlichen Ikonographie. Hrsg. von Engelbert Kirschbaum (Bände 1-4) und Wolfgang Braunfels (Bände 5-8). 8 Bände. Herder, Freiburg im Breisgau u.a. 1968-1976

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (01.03.2019)

Dle počtu uchazečů, každý přednese (jednou či dvakrát) ústní formou referát v určeném objektu. Jednotlivá místa domluvíme na první přednášce, návštěvy objektů budou operativní dle možností vlastníků.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html