SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Methodology of Art History 1 - KDKU080
Title in English: Metodologie dějin umění 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Interchangeability : KDKU016
Is co-requisite for: KDKU082
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (24.08.2016)
This series of lectures will provide students with orientation in the historical transformations of art history, from the
beginnings of art history to the present. The course will focus on key methodological approaches, their genesis,
evolution and their major contribution to the cultural and historical kontext.. At the same time the modifications of
application of the methods will be studied, as well as the historical contribution of individual representatives of the
method. Special emphasis will be placed on linking the Czech art history with the development of the field abroad.
We will also monitor the place of art history in the hierarchy of historical sciences and their role in exploring the
cultural riches of our civilization.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (21.08.2016)

Cílem předmětu je osvětlit klíčové metodické přístupy, jejich genese, vývoj a hlavní přínos v kulturním a historickém kontextu doby, v níž daná metoda vznikala.

The course will focus on key methodological approaches, their genesis, evolution and their major contribution to the cultural and historical context. 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (21.08.2016)

L.B.Alberti: O malbě, O soše, Praha 1947
týž: Deset knih o stavitelství, Praha 1956
H.Belting, Konec dějin umění, Praha 2000
C.Cenini: Kniha o umění středověku, Praha 1946
P.Francastel: Figura a místo. Vizuální řád v italském malířství 15.století, Praha 1984
E.H.Gombrich: Umění a iluse, Praha 1985
A.Palladio: Čtyři knihy o architektuře, Praha 1958
E.Panofsky: Význam ve výtvarném umění, Praha 1981
O.Paecht: Questioni di metodo nella storia dell´arte, Milano 1995
C.Plinius st.: Kapitoly o přírodě, Praha 1974
D.Tatarkiewicz: Dějiny estetiky, I.-III., Bratislava 1985, 1988, 1991
G.Vasari: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů, 1-2, Praha 1976-77
Leonardo da Vinci: Úvahy o malířství, Praha 1994
M.Vitruvius Pollio: Deset knih o architektuře, Praha 2001.
J.J.Winckelmann: Dějiny umění starověku, Praha 1986
P.Wittlich: Literatura k dějinám umění - vývojový přehled, Praha 1992

Další část literatury bude dle konkrétních témat průběžně doplňována.

Further literature will be supplied according to the topics.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (21.08.2016)

Orientace v problematice dle četby - kromě základních skript (J.Kroupa + P.Wittlich) i se znalostí četby příslušných pramenů (upřesněno počátkem semestru).

Orientation according to the reading - in addition to the textbooks (J.Kroupa + P.Wittlich) knowledge of relevant sources (specified at the beginning of the semester).

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (21.08.2016)

 

Tématické okruhy:
-Antika a nejstarší literatura k dějinám umění
-Středověká literatura k dějinám umění
-Renesance a vývoj literatury k dějinám umění
-Barokní literatura k dějinám umění

Topics:

-Antiquity

-Medieval literature on the history of art

-Renaissance and development of literature on the history of art

-Baroque literature on the history of art

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (21.08.2016)

Orientace v problematice dle četby - kromě základních skript (J.Kroupa + P.Wittlich) i se znalostí četby příslušných pramenů (upřesněno počátkem semestru).

Orientation according to the reading - in addition to the textbooks (J.Kroupa + P.Wittlich) knowledge of relevant sources (specified at the beginning of the semester).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html