SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
  
Seminar Baroque art 1 - KDKU062
Title in English: Seminář barokního umění 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 25 (26)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)
In view of the anniversary of 330 years of birth of Kilian Ignac Dientzenhofer the course focuses on his Architecture in Prague and on the art works of his influence.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

The Course 2019/2020 is focused on architecture of Kilian Ignac DIentzenhofer and on artworks of his influence. 

Literature -
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

Topography of Prague

Hammerschmidt, Johann Florián, Prodromus Gloriae Pragenae, Pragae 1723

Schaller, Jaroslav, Beschreibung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag I-IV, Praha 1794-97

Schottky, Julius Max, Prag wie es war und ist, Praha 1830

Tomek, W., W., Základy starého místopisu pražského I-IV, Praha 1866-72

Ekert, František, Posvátná místa královského hlavního města Prahy, I, II, Praha 1883-84 (plus nejnovější reprint)

Ruth, František, Kronika královské Prahy a obcí sousedních, I-III, Praha 1903-1904

Teige, J., Základy starého místopisu pražského I-II, Praha 1910, 1915

Stefan, Oldřich, Pražské kostely, Praha 1936

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Staré Město - Josefov, Praha 1996

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Malá Strana, Praha 1999

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Velká Praha A/L, Praha 2012

Baťková Růžena (ed.), Umělecké památky Prahy. Nové Město - Vyšehrad, Praha 1998

 

Slavíček, Lubomír, Pražský "cicerone" Jan Quirin Jahn, in: Royt, Jan - Nevímová, Petra (eds.), Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Praha 2005, s. 26-37

Mádl, Martin / Marešová, Jana, Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce: poznámky z osmi pražských kostelů, in: Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Kroupa, Jiří / Šeferisová Loudová, Michaela / Konečný, Lubomír (eds.), Brno 2009, s. 85-102

 

Art and Architecture of Baroque - sellected titles

Blažíček, Oldřich J., Pražská plastika raného rokoka. Praha 1945

Blažíček, Oldřich  J., Sochařství baroka v Čechách. Praha 1958

Blažíček, Oldřich J., Umění baroku v Čechách. Praha 1971

Blažíček, Oldřich J. - Preiss Pavel - Hejdová Dagmar, Kunst des Barock in Böhmen. Recklinghausen 1977

Blažíček, Oldřich J., Jan Jiří Bendl, výběr řezeb pražského sochaře raného baroka. Katalog NG, Praha 1982

Blažíček, Oldřich J., Ferdinand Brokof. Praha 1986

Horyna, Mojmír - Kučera, Jaroslav, Dientzenhoferové. Praha 1998

Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho kruhu. Praha 1989

Kořán, Ivo, Braunové. Praha 1999

Ledvinka, Václav - Mráz, Bohumír - Vlnas, Vít, Pražské paláce. Praha 1995

Macek, Petr - Biegel, Richard - Bachtík, Jakub, Barokní architektura v Čechách, Praha 2015

Neumann, Jaromír, Malířství 17. století v Čechách. Barokní realismus. Praha 1951

Neumann, Jaromír, Český barok. Praha 1974

Neumann, Jaromír, Karel Škréta 1610-1674. Katalog. Praha 1974

Neumann, Jaromír, Škrétové. Praha 2000

Novotný, Karel - Poche, Emanuel, Karlův most. Praha 1947

Poche, Emanuel, Matyáš Bernard Braun. 2.vyd. Praha 1986

Poche, Emanuel, (ed.), Praha na úsvitu nových dějin (Čtvero knih o Praze), Architektura - sochařství - malířství - umělecké řemeslo. Praha 1988

Preiss, Pavel, Italští umělci v Praze. Praha 1986

Preiss, Pavel, Václav Vavřinec Reiner. Praha 1970

Preiss, Pavel, Václav Vavřinec Reiner. Praha 2013

Stolárová, Lenka - Vlnas, Vít (edd.), Karel Škréta (1610-1674): Doba a dílo, Praha 2010

Stolárová, Lenka - Vít Vlnas,  (edd.), Karel Škréta (1610-1674): Studie a dokumenty, Praha 2011

Stolárová, Lenka (ed.), Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě, Praha 2011

Swoboda, K. M. (ed.), Barock in Böhmen. München 1964

Šroněk, Jiří, Jan Jiří Heinsch. Praha 2006

Štech, Václav V., Československé malířství a sochařství nové doby. Praha 1938-1939

Vilímková, Milada - Preiss, Pavel, Ve znamení břevna a růže. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Praha 1989

Vilímková Milada, Stavitelé paláců a chrámů. Praha 1986

Vlček, Pavel - Havlová, Ester, Praha 1610-1700. Praha 1998

Vlček, Pavel - Sommer, Petr - Foltýn, Dušan, Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997

Vlček, Pavel: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004

Vlnas, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha 2001

Vlnas, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Katalog výstavy. Praha 2001

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

Students are obliged to take active part on courses and present a paper with catalogue handout (WS) and 10-pages theses (SS).

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (19.11.2019)

Témata referátů v ZS 2019/2020:


2. 10.         úvodní hodina – P14
9. 10.       plány z křižovnického archivu, úvod do problematiky – P14
16. 10.     kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech – architektura (sl. Pavlova)
23. 10.     kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech – výzdoba (sl. Komarova)
30. 10.     letohrádek Jana Václava Michny z Vacínova („vila Amerika“)– architektura (sl. Spiridonova), fresková výzdoba (sl. Bartoňová)
6. 11.       kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce – architektura (sl. Buzykanova)
13. 11.     kostel sv. Mikuláše na Starém Městě – architektura (sl. Elokhina), fresky
20. 11.     kostel sv. Kateřiny – architektura (sl. Srdínková)
27. 11.     kostel sv. Mikuláše na Malé Straně – architektura (p. Bartl)
4. 12.      kostel sv. Bartoloměje – architektura (sl. Micková), fresková výzdoba (p. Rejzek)
11. 12.     kostel sv. Tomáše – architektura + výzdoba (sl. Krupková, sl. Javorinská)
18. 12.     Loreta – architektura (sl. Staňková)
8. 1.         Loreta – klenotnice (sl. Main) 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html