SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Preliminary Survey of History of European Culture 2 - KDKU061
Title in English: Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Co-requisite : KDKU060
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (22.02.2016)
Konsultationsmöglichkeit / eigenständiges Studium in deutscher Sprache nach vorheriger Übereinkunft mit dem Unterrichtenden.


Úvod seznamuje s vývojem s předmětem historických studií, základními charakteristikami historických věd, se základy jejich metodologie a metodiky. Učí studenty vyhledávat a vyhodnocovat historické informace a kriticky s nimi pracovat. Seznamuje se tu s institucionální základnou historických věd v České republice a výběrově i v zahraničí. Cílem předmětu je připravit studenta na samostatnou prezentaci poznatků, a to jak formou ústní (referát, diskusní vystoupení atp.), tak písemnou (anotace, recenze, článek, studie) a vypěstovat v něm návyk na dodržování zásad vědecké kritické práce, včetně základů jejich etiky.

Literature - Czech
Last update: BENESZ (31.01.2013)

-          Allén, Sture (ed.): Možné světy v humanitních vědích, v umění a v přírodních vědách. Praha  2012.

-          Bartoš, Josef: Úvod do metodiky historického bádání a nauky o pramenech, Olomouc 1999

-          Burke, Peter: Co jsou kulturní dějiny, Praha 2011.

-          Burke, Peter, Varieta kulturních dějin. Brno 2006.

Brečka, Samuel, od tamtamov po internet. Bratislava 2009.

Doležel, Lubomír: Fikce a historie v období postmoderny. Praha 2008.

Handbuch der Kulturwissenschaften 1 - 3. Stuttgart - Weimar 2011.

-          Meško, Dušan a kol. Akademická příručka Matin (SR), 2004, 2005, 2006 české vyd.

-          Petráň, Josef a kol.: Úvod do studia dějepisu, III., Nauka o historických pramenech, Praha 1983

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: BENESZ (31.01.2013)

 

Podmínkou udělení atestace je dostatečná účast na výuce (max. dvě omluvy), aktivní účast na průběhu výuky a schopnost v závěrečné diskusi argumentovaně diskutovat o tématech, která navazují na předložený seznam četby k předmětu.

Syllabus - Czech
Last update: BENESZ (31.01.2013)

 

1. Formy komunikace v soudobé historické kultuře

2. Formy a pravidla vědecké historické komunikace (komunikace verbální a neverbální)

3. Kritéria odbornosti v historickém textu

4. Citovat! - A jak?

5. Autorská práva

6. Internet jako zdroj informací a jako past pravdivosti

7. Hranice historických věd

8. Etika vědecké práce a etika historikova soudu.

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (12.02.2019)

Podmínkou udělení atestace je dostatečná účast na výuce (max. dvě omluvy), aktivní účast na průběhu výuky a schopnost v závěrečné diskusi argumentovaně diskutovat o tématech, která navazují na předložený seznam četby k předmětu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html