SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Preliminary Survey of History of European Culture 1 - KDKU060
Title in English: Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)
Úvod seznamuje s vývojem s předmětem historických studií, základními charakteristikami historických věd, se
základy jejich metodologie a metodiky. Učí studenty vyhledávat a vyhodnocovat historické informace a kriticky s
nimi pracovat. Seznamuje se tu s institucionální základnou historických věd v České republice a výběrově i v
zahraničí.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)

Cílem předmětu je připravit studenta na samostatnou prezentaci poznatků, a to jak formou ústní (referát, diskusní vystoupení atp.), tak písemnou (anotace, recenze, článek, studie) a vypěstovat v něm návyk na dodržování zásad vědecké kritické práce, včetně základů jejich etiky.

Literature - Czech
Last update: BENESZ (30.09.2014)

- Bartoš, Josef: Úvod do metodiky historického bádání a nauky o pramenech, Olomouc 1999
- Bernheim, Arnošt (Ernst): Úvod do studia dějepisu, Praha 1931
- Čechová, M.: Postup při tvorbě odborného textu, ČJL 45. 1994-1995
- Čmejrková, Světla a kol.: Jak napsat odborný text, Praha 1999
- Dvořáková-Janů, Věra: Jak psát diplomovou práci, Praha 1996
- Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997
- Eder, Franz X.: Geschichte Online. Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, Wien-Köln-Weimar 2006
- Fišer, Z.: Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní, Brno 2001
- Gesschwinder, Jan: Jak úspěšně studovat na vysoké škole, 1998

- H. Joas - K. Wiegandt: Die kulturellen Werte Europas. Frankfurt (M.) 2006)

A. Palubicka: Gramatika kultury europejskiej.  Bydgoszcz 2013.
- Petráň, Josef a kol.: Úvod do studia dějepisu, III., Nauka o historických pramenech, Praha 1983
- Štefek, Karel: Stručný nástin vývoje filozofie dějin, Hradec Králové 1999.
- Zwettler, Otto a kol.: Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce, Brno 1996


- Burke, P.: Společnost a vědění I - II. Praha 2007, 2013.
- le Goff, J.: Paměť a dějiny. Praha 2007.
- Ong, W. Technologizace slova. Praha 2006.
- Woods T. E. Jr.: Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha 2008.

Teaching methods - Czech
Last update: BENESZ (04.10.2010)

Předmět kombinuje přednášku a cvičení - tj. samostztanou práci studentů ve vyhledávání, zpracování a prezentaci informací.

Syllabus - Czech
Last update: BENESZ (30.09.2014)

1/ Dějiny a historie
2 - 3/ Evropský kulturní kód
4/ Dnešní soustava historických věd56-7/ Metodika a metodologie historické vědy
5-8/ Komunikační kanály dnešní historiografie
9-10/ Zdroje historických informací (je v archivech všechno?)
11-12/ Povaha současných historických informací - jak s nimi zacházet?
12-14/ Diskuse a volná témata

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)

Podmínkou udělení atestace je dostatečná účast na výuce (max. dvě omluvy), aktivní účast na průběhu výuky a schopnost v závěrečné diskusi argumentovaně diskutovat o tématech, která navazují na předložený seznam četby k předmětu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html